Pierwsza pomoc: strach przed jej udzieleniem
Autor Karol Zaborowski - 25 Września 2019

Pierwsza pomoc, dlaczego boimi się pomagać

Pierwsza pomoc to zbiór postępowań, które umożliwiają nawet osobie niezaznajomionej z medycyną udzielenie pomocy osobie rannej i nie tylko. Niestety często wiele osób, zamiast podjąć działanie, nie wychodzi poza rolę gapia.

Pierwsza pomoc stanowi wiedzę, z którą spotykamy się wielokrotnie w czasie naszej edukacji, a nawet pracy zawodowej. Nawet na kursach prawa jazdy organizowane są zajęcia, gdzie poznajemy te podstawowe czynności, które mogą uratować czyjeś życie. Najczęściej, kiedy myślimy o pierwszej pomocy, na myśl przychodzi nam pozycja boczna ustalona oraz RKO, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa i to właśnie ona wywołuje u nas największy lęk.

Pierwsza pomoc to nasz obowiązek

W myśl litery prawa każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, ale niestety wiele osób widząc osobę potrzebującą szybkiej interwencji, kończy swój udział na wezwaniu karetki pogotowia. Jest to już coś, chociaż można zrobić o wiele więcej.

Ciężko raczej uwierzyć, że ktoś nigdy nie miał kontaktu, chociażby z jedną lekcją, gdzie uczono go resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Co więcej, w przypadku pierwszej pomocy nie trzeba już nawet sprawdzać tętna poszkodowanego. Jeżeli tylko stwierdzamy brak oddechu, natychmiast rozpoczynamy uciśnięcia klatki piersiowej i sztuczne oddychanie.

Oczywiście jest to bardzo stresująca sytuacja, ale mimo wszystko powinniśmy podjąć próbę udzielenia osobie poszkodowanej pierwszej pomocy. Często można usłyszeć, że ktoś nie rozpoczął RKO, ponieważ bał się, że zrobi poszkodowanemu krzywdę. Raczej ciężko sobie wyobrazić większą krzywdę niż zatrzymanie akcji serca.

Innym popularnym powodem nieudzielenia pierwszej pomocy jest strach przed uszkodzeniem ciała poszkodowanego i pociągnięcie nas przez to do odpowiedzialności prawnej. To prawda podczas RKO często dochodzi do połamania żeber, jednak w żadnym wypadku nie stanowi to przed sądem żadnego powodu do skazania nas. Co więcej, to właśnie za nieudzielenie pierwszej pomocy możemy zasiąść na ławie oskarżonych. Dlatego też nie powinniśmy nigdy się bać, pomagać innym, ponieważ dla nich może się liczyć każda minuta, a to właśnie od naszej niekiedy błyskawicznej decyzji zależy ich życie.

Następny artykuł