Spirometria – co to jest, norma, przebieg badania

Spirometria – co to jest, norma, przebieg badania
https://pixabay.com/
Autor 11.03.2021

Spirometria to test, który może pomóc w diagnozowaniu różnych chorób płuc, najczęściej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Spirometrię stosuje się również do monitorowania ciężkości niektórych innych chorób płuc i ich odpowiedzi na leczenie.

Chociaż spirometria jest bardzo pomocna w diagnozowaniu niektórych schorzeń i monitorowaniu ich leczenia, normalne badanie spirometryczne niekoniecznie wyklucza niektóre formy chorób płuc, ponieważ mogą wystąpić okresy, w których badanie spirometryczne może być w normie, nawet jeśli występuje choroba płuc, taka jak astma.

Co to jest badanie spirometryczne?

Spirometria jest najczęstszym z testów czynności płuc. Testy sprawdzają, jak dobrze pracują płuca. Spirometria pokazuje, jak wykonujesz wdech i wydech. Na wdech i wydech mogą mieć wpływ choroby płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma, zwłóknienie płuc i mukowiscydoza.

Jak przebiega spirometria?

W przypadku spirometrii musisz wdychać powietrze do urządzenia spirometrycznego. Najpierw należy wykonać pełny wdech, a następnie zacisnąć usta wokół ustnika spirometru. Następnie wydmuchujesz tak szybko i tak mocno, jak możesz, aż Twoje płuca będą całkowicie puste. Może to zająć kilka sekund. Możesz również zostać poproszony o wykonanie pełnego wdechu, a następnie powolny wydech tak mocno, jak to możliwe.

Można założyć klips na nos, aby upewnić się, że powietrze nie ucieka. Pomiary można powtórzyć dwa lub trzy razy, aby sprawdzić, czy odczyty są prawie takie same za każdym razem, gdy dmuchasz w maszynę. Czasami testy są przeprowadzane w oddzielnej szklanej kabinie, co może pomóc w uzyskaniu bardziej szczegółowych i precyzyjnych wyników.

Co mierzy spirometria?

Spirometria mierzy ilość (objętość) i / lub prędkość (przepływ) powietrza, przy wdechu i wydechu. Najczęściej używane pomiary to:

Wymuszona objętość wydechowa w ciągu jednej sekundy (FEV1). To jest objętość powietrza, jaką można wydmuchać w ciągu jednej sekundy.
Wymuszona pojemność życiowa (FVC). Całkowita ilość powietrza wydmuchiwanego podczas jednego oddechu.
FEV1 podzielone przez FVC (FEV1 / FVC). Z całkowitej ilości powietrza, które można wydmuchać jednym oddechem, jest to proporcja, którą można wydmuchać w ciągu jednej sekundy.

Normalna spirometria

Normalne odczyty różnią się w zależności od wieku, wzrostu, płci i pochodzenia etnicznego. Zakres normalnych odczytów jest publikowany na wykresie; lekarze i pielęgniarki odwołują się do tej tabeli, gdy sprawdzają odczyty spirometryczne.

Obturacyjny wzór w spirometrii

Jest to typowe dla chorób powodujących zwężenie dróg oddechowych. Główne stany powodujące zwężenie dróg oddechowych i obturacyjny wzorzec spirometrii to astma i POChP. Dlatego spirometria może pomóc w rozpoznaniu tych stanów.

Jeśli Twoje drogi oddechowe są zwężone, ilość powietrza, które możesz szybko wydmuchać, jest zmniejszona. Zatem Twoje FEV1 jest zmniejszone, a stosunek FEV1 / FVC jest niższy niż normalnie. Można wywnioskować, że prawdopodobnie masz chorobę powodującą zwężenie dróg oddechowych, jeśli:

  • Twój FEV1 jest mniejszy niż 80% przewidywanej wartości dla Twojego wieku, płci i wzrostu;
  • Twój stosunek FEV1 / FVC wynosi 0,7 lub mniej.


Jednak przy zwężonych drogach oddechowych całkowita pojemność płuc jest często normalna lub tylko nieznacznie zmniejszona. Tak więc, z obturacyjnym wzorem, FVC jest często w normie lub nieznacznie poza nią.

Spirometria może również pomóc w ocenie, czy leczenie prawidłowo otwiera drogi oddechowe. Odczyty spirometryczne poprawią się, jeśli zwężone drogi oddechowe poszerzą się po podaniu leku.

Restrykcyjny wzór spirometrii

W przypadku restrykcyjnego wzorca spirometrycznego FVC jest mniejsze niż przewidywana wartość dla wieku, płci i rozmiaru. Jest to spowodowane różnymi stanami, które wpływają na samą tkankę płuc lub na zdolność tego narządu do rozszerzania się i zatrzymywania normalnej ilości powietrza. Stany powodujące bliznowacenie (zwłóknienie) płuc dają restrykcyjne wzorce w spirometrii. Niektóre fizyczne deformacje, które ograniczają ekspansję płuc, mogą również powodować wadę restrykcyjną. Twoje FEV1 również jest zmniejszone, ale jest to proporcjonalne do zmniejszonego FVC. Zatem przy restrykcyjnym wzorze stosunek FEV1 / FVC jest normalny.

Połączony obturacyjny i restrykcyjny wzór w spirometrii

W tej sytuacji możesz mieć dwa schorzenia – na przykład astmę i inną chorobę płuc. Ponadto, niektóre choroby płuc mają cechy zarówno obturacyjnego, jak i restrykcyjnego wzorca. Przykładem jest mukowiscydoza, w której w drogach oddechowych znajduje się dużo śluzu, co powoduje zwężenie dróg oddechowych (obturacyjna część wyników spirometrii), a także może dojść do uszkodzenia tkanki płucnej (prowadzącej do komponentu restrykcyjnego).

Jakie przygotowanie jest potrzebne przed wykonaniem spirometrii?

Powinieneś otrzymać instrukcję od lekarza, który przeprowadza to badanie. Zawsze postępuj zgodnie z nimi. Instrukcje mogą obejmować takie czynniki, jak nieużywanie inhalatora rozszerzającego oskrzela przez określony czas przed badaniem (kilka godzin lub więcej, w zależności od inhalatora). Nie należy też spożywać alkoholu i ciężkiego posiłku, ani wykonywać energicznych ćwiczeń przez kilka godzin przed badaniem. Najlepiej nie palić przez 24 godziny przed badaniem.

Źródła:

1. Stanojevic S, Wade A, Stocks J, et al. (February 2008). "Reference Ranges for Spirometry Across All Ages: A New Approach". Am. J. Respir. Crit. Care Med. 177 (3): 253–60.

2. Miller MR, Crapo R, Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, Enright P, van der Grinten CP, Gustafsson P, Jensen R, Johnson DC, MacIntyre N, McKay R, Navajas D, Pedersen OF, Pellegrino R, Viegi G, Wanger J (July 2005). "General considerations for lung function testing". European Respiratory Journal. 26 (1): 153–161.

Następny artykuł