Szkoła wróci, ale będzie zupełnie inna niż kiedyś. Ministerstwo Edukacji przedstawiło nowe wytyczne

szkoła: nowe wytyczne
unsplash kyo azuma
Autor Klaudia Gaicka10.01.2021

Nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia ogłosili listę rozwiązań, które będą stosowane w placówkach.

Wkrótce szkoły mają zostać ponownie otwarte. Początkowo do placówek wrócą uczniowie klas I-III.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia ogłosili listę wytycznych, które będą obowiązywać w szkołach. Omówimy najważniejsze z nich.

Nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół w Polsce

Jak podaje portal TVN24, już 11 stycznia zaczną się testy przesiewowe wśród nauczycieli najmłodszych klas. Badani mają być także pracownicy obsługi administracyjnej i kierownictwa, personelu sprzątającego czy konserwacji.

- Za pośrednictwem kuratoriów oświaty i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zebrano informacje o zapotrzebowaniu na testy. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierały listy imienne i oświadczenia od każdego zainteresowanego badaniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na badanie - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Czy szczepionka na COVID-19 może wniknąć do DNA? Ekspert tłumaczyCzy szczepionka na COVID-19 może wniknąć do DNA? Ekspert tłumaczyCzytaj dalej

Zapowiedziano, że wyniki testów otrzymane będą najpóźniej 17 stycznia. Aby zobaczyć swój wynik konieczne będzie logowaniem za pomocą profilu zaufanego oraz podanie numeru PESEL.

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik, automatycznie otrzymają zwolnienie lekarskie. Nie będą musiały kontaktować się z lekarzem, czy ZUS.

Zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, z których będą mogli skorzystać nauczyciele, ruszą już 15 stycznia.

Nowa będzie także organizacja zajęć szkolnych. Do szkoły będą mogły uczęszczać jedynie dzieci bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. Podobny stan muszą wykazywać osoby, które będą odbierać uczniów z placówek.

- Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników. - wyjaśniono.

Uczniowie muszą mieć na sobie maseczki. W szkole powinny być też opracowane zasady bezpiecznego korzystania z szatni. Należy uwzględnić w nich między innymi dystans między wieszakami.

Dodatkowo rekomendowane jest posiadanie przez placówkę termometrów bezdotykowych. Mowa o przynajmniej jednym na każdą szkołę.

- Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych […], należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu […] i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły – informowano.

Ogromnie ważne jest też regularne dezynfekowanie lub mycie rąk wszystkich osób, które przychodzą do placówki.

Zmiany czekają także szkolną stołówkę. Mowa o dodatkowych zasadach szczególnej ochrony pracowników oraz środkach ochrony osobistej. Możliwa jest organizacja żywienia dzieci również w klasach lekcyjnych.

- Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane – zapewniono.

Opracowano także szczegółowy plan działania w przypadku wykrycia zakażenia u jednego z pracowników szkoły.

- Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji [...] W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej – poinformowano.

Artykuły polecane przez redakcję Pacjenci.pl:

</

Następny artykuł