Pacjenci.pl
Badania medycyny pracy – kiedy się je przeprowadza i na czym one polegają?

pixabay.com

Badania medycyny pracy – kiedy się je przeprowadza i na czym one polegają?

30 Listopada 2020

Autor tekstu:

Magdalena Samecka

Udostępnij:

Badania medycyny pracy to badania profilaktyczne pracownika służące określeniu czynników ryzyka i wydaniu opinii lekarskiej dotyczącej tego, czy może on wykonywać pracę na określonym stanowisku. Podlegają im osoby zatrudniane (badania wstępne) oraz

Badania medycyny pracy – czym są?

Medycyna pracy to szeroka specjalizacja medyczna poświęcona zapobieganiu, diagnozowaniu i leczeniu chorób oraz urazów związanych ze środowiskiem pracy. Podstawa prawna badań profilaktycznych pracownika to Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. z 2014 r. oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r.

Lekarze medycyny pracy zajmują się chorobami zawodowymi, czyli wywołanymi bądź zaostrzonymi przez warunki, jakie panują w miejscu pracy. Zakres ich obowiązków obejmuje działania profilaktyczne – ochronę przed niekorzystnym działaniem czynników związanych z charakterem wykonywanego zawodu, przeprowadzanie badań potwierdzających zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku – systematyczną kontrolę stanu zdrowia pracowników, a także edukację zatrudnionych w zakresie dbania o zdrowie w miejscu pracy.

Badania medycyny pracy wykonuje się u: przyszłych i obecnych pracowników, kandydatów i uczniów (także studentów), którzy podczas nauki zawodu będą/są narażeni na działanie niebezpiecznych dla zdrowia czynników, a także studentów studiów doktoranckich, którzy mogą być wystawieni na działanie potencjalnie szkodliwych substancji. Obowiązek realizacji badań z zakresu medycyny pracy spoczywa na pracodawcy (lub szkole, szkole wyższej), badania odbywają się na jego koszt.

Badania medycyny pracy – kiedy się je przeprowadza?

Wyróżnia się następujące typy badań medycyny pracy:

  1. Badania wstępne – podlegają im osoby przyjmowane do pracy. Pracodawca określa specyfikę stanowiska pracy oraz czynniki szkodliwe, na które będzie narażona osoba nowo zatrudniona i wystawia pracownikowi skierowanie. Firma wskazuje również adres placówki medycznej, w której należy przeprowadzić badania oraz ponosi ich koszty.

  2. Badania okresowe – podlega im każdy pracownik pozostający w stosunku pracy. Odbywają się one na polecenie i koszt pracodawcy. Muszą być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na pięć lat i nie częściej niż raz na rok. Badania okresowe powinny być wykonywane w godzinach pracy.

  3. Badania kontrolne – podlega im każdy pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Należy je wykonać przed przystąpieniem do wykonywania pracy.

undefined

Badania medycyny pracy – na czym polegają?

Badania medycyny pracy mają na celu określenie, czy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy na danym stanowisku. Analizy zagrożeń dokonuje się na podstawie informacji otrzymanych od pracodawcy oraz badania podmiotowego i przedmiotowego. W zależności od specyfiki zawodu, oprócz wizyty u lekarza orzecznika, badania medycyny pracy mogą obejmować także wizyty u specjalisty. Są to np.: badanie okulistyczne, laryngologiczne, foniatryczne, neurologiczne, kardiologiczne czy spirometria.

Podobne artykuły

badanie mykologiczne skóry

Zdrowie

Badania mykologiczne skóry – kiedy wykonać, jak się przygotować?

Czytaj więcej >
badania psychotechniczne kierowców

Zdrowie

Badania psychotechniczne kierowców – dla kogo, na czym polegają, jak się przygotować?

Czytaj więcej >
Badania intymne – na czym polegają i kiedy warto je wykonać?

Zdrowie

Badania intymne – na czym polegają i kiedy warto je wykonać?

Czytaj więcej >
nierzeżączkowe zapalenie dróg moczowo-płciowych

Zdrowie

Nierzeżączkowe zapalenie dróg moczowo-płciowych – objawy, przyczyny, leczenie

Czytaj więcej >
badanie paznokci

Zdrowie

Badania mykologiczne paznokci – kiedy je wykonać, po co je robić?

Czytaj więcej >
Badania hormonów – kiedy warto wykonać oznaczenie stężenia hormonów we krwi?

Zdrowie

Badania hormonów – kiedy warto wykonać oznaczenie stężenia hormonów we krwi?

Czytaj więcej >