Świat Lekarza

Nasza Redaktor Prowadząca - Bożena Stasiak otrzymała I Nagrodę w Konkursie Dziennikarz Medyczny Roku 2020, organizowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. Gratulujemy!