Pacjenci.pl
Leki psychotropowe – rodzaje, nasenne, normotymiczne, przeciwdepresyjne

pixabay.com

Leki psychotropowe – rodzaje, nasenne, normotymiczne, przeciwdepresyjne

29 Marca 2021

Autor tekstu:

Marcelina Dzięciołowska

Udostępnij:

Leki psychotropowe są stosowane nie tylko w leczeniu chorób psychicznych, ale mogą być również wykorzystywane w leczeniu różnych rodzajów bólu. Istnieje wiele leków psychotropowych, takich jak stabilizatory nastro

Leki psychotropowe są stosowane nie tylko w leczeniu chorób psychicznych, ale mogą być również wykorzystywane w leczeniu różnych rodzajów bólu. Istnieje wiele leków psychotropowych, takich jak stabilizatory nastroju, leki przeciwlękowe i nasenne. Jakie jest zastosowanie leków psychotropowych?

Czym są leki psychotropowe?

Leki psychotropowe to preparaty, które posiadają zdolności do przekraczania tzw. bariery krew-mózg i wpływają na prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Z uwagi na bardzo dużą liczbę podobnych środków, leki psychotropowe stosowane są w wielu różnych stanach chorobowych. Warto też wiedzieć, że stosowanie tych leków, wbrew pozorom, nie obejmuje tylko leczenia chorób i zaburzeń psychicznych.

Rodzaje leków psychotropowych

Leki psychotropowe dzieli się na kilka różnych klasyfikacji. Najpowszechniej stosowana jest następująca:

  • przeciwlękowe,

  • przeciwpsychotyczne,

  • przeciwdepresyjne

  • prokognitywne,

  • nasenne.

Leki psychotropowe jako środki antydepresyjne

Leki przeciwdepresyjne to najliczniejsze i prawdopodobnie najbardziej znane leki psychotropowe. Ich historia jest bardzo interesująca, ponieważ uważa się, że pierwsze odkrycie związane z tymi preparatami leczyło pacjentów chorych na gruźlicę.

Jednak od tego czasu minęło wiele lat, w tym czasie na rynku medycznym pojawiło się wiele różnych leków przeciwdepresyjnych, które w różny sposób oddziałują na układ neuroprzekaźników w mózgu. Wyróżnia się:

  • inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny,

  • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

  • inhibitory monoaminooksydazy,

  • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny.

Leki przeciwdepresyjne są stosowane nie tylko w leczeniu zaburzeń nastroju. Osoby z lękami, zaburzeniami odżywiania lub zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi również mogą odnieść korzyści z zażywania tych leków.

Niektóre z tych leków (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne) są również przydatne poza psychiatrią – mogą spowodować zaprzestanie bólów neuropatycznych.

Środki przeciwpsychotyczne a leki psychotropowe

Leki psychotropowe stosuje się głównie w leczeniu różnego rodzaju psychoz (np. schizofrenii oraz innych chorób związanych z urojeniami czy omamami pacjenta), a ich działanie polega głównie na blokowaniu receptorów dopaminy.

Leki psychotropowe jako preparaty normotymiczne

Leki normotymiczne wykazują działanie stabilizujące nastrój pacjenta. Głównymi preparatami tej grupy są węglan litu, a także leki powszechnie stosowane w padaczce, takie jak związki kwasu walproinowego i karbamazepiny.

Stabilizatory nastroju obejmują również atypowe leki przeciwpsychotyczne. Celem stosowania tych leków jest przywrócenie stabilnego nastroju u pacjentów z jego podwyższeniem, zwłaszcza w leczeniu i zapobieganiu epizodom maniakalnym u pacjentów z choroba dwubiegunową.

Leki anksjolityczne – leki psychotropowe

Najczęściej stosowanym lekiem psychotropowym są benzodiazepiny. Ich aktywność warunkowana jest pobudzaniem receptorów GABA, które hamują aktywność związaną z działaniem na czynność komórek nerwowych.

Rezultatem stosowania benzodiazepin jest zmniejszenie nasilenia lęku, przy jednoczesnym działaniu nasennym i uspokajającym. 

Leki nasenne jako leki psychotropowe

Niektóre leki zaliczane do leków psychotropowych są powszechnie stosowane jako środki nasenne oraz jako preparaty do krótkotrwałego leczenia zaburzeń snu. Do drugiej grupy należą zolpidem, zopiklon i zaleplon, które działają na układ receptorowy podobnie jak benzodiazepiny, ale w znacznie mniejszym stopniu.

Leki prokognitywne to środki psychoaktywne, które mogą poprawiać funkcje poznawcze, zwłaszcza pamięć i koncentrację. Takie leki obejmują zarówno leki poprawiające przepływ krwi w mózgu, jak i inhibitory enzymu rozkładającego acetylocholinę.

Marcelina DzięciołowskaAutor

Marcelina Dzięciołowska

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@pacjenci.pl

Podobne artykuły

Zdrowie

W Polsce został uruchomiony nowy serwis dostawy leków do domu

Czytaj więcej >
Inlactic – działanie, zastosowanie i skutki uboczne

Zdrowie

Inlactic – działanie, zastosowanie i skutki uboczne

Czytaj więcej >
Infectoscab – działanie, zastosowanie i skutki uboczne

Zdrowie

Infectoscab – działanie, zastosowanie i skutki uboczne

Czytaj więcej >
Infanrix hexa - działanie, zastosowanie i skutki uboczne

Zdrowie

Infanrix hexa - działanie, zastosowanie i skutki uboczne

Czytaj więcej >
Infacol – działanie, zastosowanie i skutki uboczne.

Zdrowie

Infacol – działanie, zastosowanie i skutki uboczne.

Czytaj więcej >
Indapen – działanie, zastosowanie i skutki uboczne.

Zdrowie

Indapen – działanie, zastosowanie i skutki uboczne.

Czytaj więcej >