Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka choroby cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie > Nowy wykaz chorób objętych obowiązkiem szczepień ochronnych. Na liście 14 pozycji
Joanna Kamińska
Joanna Kamińska 03.10.2023 11:47

Nowy wykaz chorób objętych obowiązkiem szczepień ochronnych. Na liście 14 pozycji

szczepienie
canva.com

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych. Zawiera ono m.in. wykaz czternastu chorób zakaźnych, przeciwko którym nałożony jest obowiązek wykonania szczepień. 

Kogo dotyczy obowiązek szczepień ochronnych?

W opublikowanym Rozporządzeniu określono m.in. wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień oraz grupy osób zobowiązane do poddania się tym szczepieniom. 

Wykaz chorób objętych obowiązkiem szczepień ochronnych to lista chorób zakaźnych, którym można zapobiegać przez stosowanie szczepionek. Obowiązek szczepień ochronnych dotyczy osób, które są narażone na zakażenie tymi chorobami lub mogą je przenosić na inne osoby. 

Program Szczepień Ochronnych składa się z trzech filarów: 

  • IA. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku;
  • IB. Szczepienia obowiązkowe osób narażanych w sposób szczególny na zakażenie;
  • II. Szczepienia zalecane (nie finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia);
  • III. Informacje uzupełniające.

Projekt bez nazwy - 2023-10-03T114507.712.png

Nagroda Nobla z medycyny za odkrycie umożliwiające opracowanie szczepionki przeciw COVID-19 Ozempic ma konkurencję. Oba leki zawierają semaglutyd. Pomagają nie tylko w odchudzaniu?

Co określa Rozporządzenie MZ?

W Rozporządzeniu Ministerstwo Zdrowia określiło:

1) wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych;
2) osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę powstania obowiązku szczepień ochronnych;
3) schemat szczepienia przeciw chorobie zakaźnej obejmujący liczbę dawek i terminy ich podania wymagane dla danego
szczepienia uwzględniające wiek osoby objętej obowiązkiem szczepienia;
4) kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne;
5) sposób przeprowadzania szczepień ochronnych;
6) tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej dla osób, w przypadku których lekarskie badanie kwalifikacyjne
daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego;
7) wzory:
a) zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym,
b) książeczki szczepień,
c) karty uodpornienia;
8) sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych i jej obiegu;
9) wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb i terminy ich przekazywania;
10) papierową lub elektroniczną formę raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych,
o którym mowa w art. 17 ust. 9b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi oraz terminy i sposób jego przekazywania.

Choroby zakaźne objęte obowiązkowym szczepieniom

W Rozporządzeniu znajduje się wykaz czternastu chorób zakaźnych, przeciwko którym należy się obowiązkowo zaszczepić. Są to: 

1) błonica;

2) gruźlica;

3) inwazyjne zakażenia Haemophilus influenzae typu b;

4) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

5) krztusiec;

6) nagminne zapalenie przyusznic (świnka);

7) odra;

8) ospa wietrzna;

9) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

10) różyczka;

11) tężec;

12) wirusowe zapalenie wątroby typu B;

13) wścieklizna;

14) zakażenia powodowane przez rotawirusy.