Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Problemy cywilizacyjne > 1000 zł dodatku do pensji. Zmiany już od lipca!
Adrianne  Mazurek
Adrianne Mazurek 05.06.2024 12:47

1000 zł dodatku do pensji. Zmiany już od lipca!

Dodatek do pensji
Fot. Canva

Rząd przewiduje 1000 zł brutto specjalnego dodatku do pensji i to już od 1 lipca 2024 roku. Dodatek będzie dotyczyć pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.

Będzie nowy dodatek

W dniu 3 czerwca 2024 roku rząd podał informacje o trzech projektach uchwał Rady Ministrów w tej sprawie:

  • dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka;
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje dodatek do pensji w wysokości 1000 zł brutto dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełny etat. W przypadku mniejszego wymiaru etatu dodatek będzie adekwatny do przepracowanych godzin.

Kto dostanie pieniądze?

Dodatek otrzymają osoby pracujące w jednostkach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, w centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi czy w klubach samopomocy.

Dodatki obejmą także osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego,
a także instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, które prowadzone są przez samorządy, czyli żłobki, kluby dziecięce i o dziennych opiekunów.

Wypłaty już od lipca

Dodatek do pensji w wysokości 1000 zł brutto ma być wypłacany już od lipca. Będzie on wypłacany za każdy przepracowany miesiąc. 

Zobacz też:

Co cię ugryzło? Czy rozpoznasz te zmiany skórne? QUIZ

Wiadomo, jak Ozempic zmienia smak. Kolejny skutek uboczny popularnego leku

Skórne objawy raka trzustki