Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Profilaktyka i leczenie > Bezpłatna pomoc dla rodzin uzależnionych od alkoholu. Wchodzi nowy przepis
Piotr Cieciuch
Piotr Cieciuch 18.11.2023 22:51

Bezpłatna pomoc dla rodzin uzależnionych od alkoholu. Wchodzi nowy przepis

None
shutterstock

Z pomocy psychologa w ramach NFZ będą mogły skorzystać również bliscy osoby uzależnionej od alkoholu – i nie chodzi tu o fizyczną rodzinę alkoholika. Dzięki projektowi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 października zmian będzie jednak jeszcze więcej. Czego będą dotyczyć? 

Wsparcie otrzymają nie tylko członkowie rodziny

Dzięki projektowi rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 października dotyczącego funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, wsparcie psychologa w ramach NFZ, będą mogły otrzymać również bliskie osoby uzależnionego, które nie są jego rodziną. 

„- Objęto odpowiednim leczeniem i wsparciem nie tylko członków rodziny osoby uzależnionej, ale także bliskich osoby uzależnionej, którzy doświadczają konsekwencji nadużywania alkoholu przez osoby pozostające z nimi w bliskich relacjach czy mieszkających pod jednym dachem, ale nie będących rodziną. Dotychczasowe brzmienie tych przepisów budziło wątpliwości interpretacyjne co do możliwości objęcia tych osób oddziaływaniami zapobiegawczo-leczniczymi i programami psychoterapii w poszczególnych typach placówek leczenia uzależnień – czytamy uzasadnieniu decyzji

Projekt bez nazwy - 2023-11-07T192144.756.png

Terapeuta uzależnień Robert Rutkowski: "piwo uzależnia bardziej" Pogrzeb Matthew Perry. Prawdopodobna przyczyna śmierci? Alkohol i narkotyki wykluczone

Placówkami będzie kierować więcej specjalistów

W projekcie rozporządzenia uzupełniono katalog specjalizacji lekarzy, którzy są uprawnieni do kierowania oddziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych – dodana została specjalizacja z zakresu toksykologii klinicznej.

Rozszerzono także katalog specjalistów o osoby mający tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Będą one mogły kierować:

  • poradnią terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia;
  • poradnią leczenia uzależnień;
  • całodobowym oddziałem albo stacjonarnym ośrodkiem terapii,
  •  uzależnienia od alkoholu;
  • całodobowym oddziałem albo stacjonarnym ośrodkiem leczenia, uzależnień;
  • dziennym oddziałem terapii uzależnienia od alkoholu;
  • dziennym oddziałem leczenia uzależnień;
  • hostelem dla osób uzależnionych od alkoholu.

     

Wojewódzkie ośrodki terapii uzależnień (WOTUiW) nie będą już musiały „oceniać jakości świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa i przygotowania wniosków i zaleceń w tym zakresie, również dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników placówek”

Podmioty lecznicze będą miały możliwość współpracy z ruchem Anonimowych Narkomanów, jednak oprócz ruchu AA (Anonimowych Alkoholików).

Nie tylko osoba uzależniona od alkoholu potrzebuje pomocy

Alkoholizm jest nie tylko problemem samego uzależnionego – z tego powodu cierpią także jego rodzina i bliscy, którzy przystosowują się do tej sytuacji. W związku z tym zaczynają mieć poczuci winy, że jeden z członków rodziny pije – i próbują kontrolować zarówno jego, jak i jego nałóg. Mimo iż robią to w dobrej wierze, z czasem podporządkowują się do pijącego i zapominają o sobie. Tracą wówczas dużo siły na to, by wyręczać osobę uzależnioną. Skutkiem tego jest nie tylko wyczerpanie fizyczne, ale i psychiczne. 

Polecane