Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie > Kiedy możesz zamówić darmową wizytę domową lekarza?
Redakcja Pacjenci.pl
Redakcja Pacjenci.pl 14.10.2023 13:01

Kiedy możesz zamówić darmową wizytę domową lekarza?

lekarz w domu
canva.com

„Jestem chora i mam gorączkę. Teleporada dwa dni temu mi nie pomogła. Chcę skorzystać z konsultacji lekarza na żywo, ale nie chcę wychodzić z domu do przychodni, bo pada deszcz. Poza tym boję się kontaktu z innymi chorymi. Czy mogę zażądać wizyty domowej? – pyta użytkownik portalu Pacjenci.pl. 

Wizyty domowe - dla kogo?

Wizyty domowe udzielane są pacjentom, którzy są osobami przewlekle leżącymi i nie opuszczają domu lub w innych, uzasadnionych medycznie przypadkach. Decyzję o tym, czy wizyta będzie miała formę stacjonarną w przychodni czy w domu pacjenta, każdorazowo podejmuje lekarz.

Projekt bez nazwy - 2023-10-14T124516.726.png

Ból i obrzęk nogi? Nie lekceważ. To mogą być pierwsze objawy groźnej choroby Taki wygląd piersi może oznaczać chorobę nowotworową. Gdy go zauważysz, wykonaj te badania!

Jak przygotować się do wizyty domowej?

Przygotuj dokumentację medyczną z wcześniejszego leczenia (jeśli ją posiadasz), dzienniczki pomiarów ciśnienia czy poziomu glukozy (cukru) we krwi, jeśli takie prowadzisz. W przypadku osób z trudnościami w komunikacji, np. z zaburzeniami pamięci, zaburzeniami mowy albo jeśli pacjent wymaga opieki innych osób, ważne jest, żeby osoba sprawująca taką opiekę była obecna podczas wizyty. Pomoże to uzyskać więcej informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Wizyty domowe – o czym należy pamiętać?

Wizyty domowe w POZ mają charakter planowy i odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przychodnię. Na ogół nie ma możliwości, aby wizyta domowa odbyła się w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia. 

Warto dowiedzieć się podczas wypełniania deklaracji do przychodni, jakie są zasady zgłaszania wizyt domowych oraz czy odległość miejsca zamieszkania od przychodni nie uniemożliwi ich realizacji. Jeśli wiesz, że będziesz wymagać takich wizyt, wybierz przychodnię jak najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. 

Wizyty domowe są realizowane pod adresem podanym w deklaracji wyboru lekarza. Jeśli Twój adres ulegnie zmianie, zadbaj, aby dane zaktualizować w Twojej przychodni. W przypadku, gdy osoba przewlekle leżąca zmienia miejsce zamieszkania na odległe od przychodni, zasadne jest złożenie deklaracji w przychodni znajdującej się w pobliżu nowego miejsca zamieszkania.

źródło: „Nawigator pacjenta” 

„Nawigator pacjenta” to informator wydany przez Rzecznika Praw Pacjenta. Ma służyć pacjentom w uporządkowaniu informacji jak funkcjonować w polskim systemie ochrony zdrowia i gdzie oraz w jakich sytuacjach szukać pomocy.

Polecane