Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie > Pacjent może otrzymać nawet 200 tysięcy odszkodowania. Zasady właśnie weszły w życie
Piotr Cieciuch
Piotr Cieciuch 06.09.2023 12:56

Pacjent może otrzymać nawet 200 tysięcy odszkodowania. Zasady właśnie weszły w życie

lekarz
canva

Od 6 września zaczną obowiązywać nowe zasady przyznawania odszkodowań pacjentom, którzy padli ofiarą błędu lekarskiego. Przyznawaniem ich nie będą się zajmować już wojewódzkie komisje – funkcję tę pełnić będzie już Rzecznik Praw Pacjentów. Odszkodowania wypłacane będą z nowo powstałego Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Na co mogą liczyć poszkodowani? Czy zmiany te będą rzeczywiście opłacalne?

 

Rzecznik Praw Pacjenta zastąpił wojewódzkie komisje

Nowelizacja przepisów o prawach pacjenta i RPP weszła w życie. Od 6 września zlikwidowane zostają komisje wojewódzkie, które zastąpi Rzecznik Praw Pacjenta – poszkodowani pacjenci będą dochodzić rekompensat przed tą instytucją. W miejsce wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych powołany został tzw. Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – będzie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Poszkodowany pacjent lub jego rodzina będą składać wnioski o odszkodowanie za zdarzenia medyczne do RPP. Postępowaniami toczącymi się obecnie przed komisjami, które nie zakończą się do 30 czerwca 2024, zajmie się Rzecznik Praw Pacjenta.

Dotychczas rekompensaty wypłacano z budżetu szpitala lub budżetu ubezpieczyciela. Teraz jednak będą już wypłacane z nowo powstałego Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Projekt bez nazwy - 2023-09-06T121625.474.png

Czym jest e-recepta i jak ją zamówić? Od 1 września te leki będą dostępne za darmo. Recepta musi spełnić jednak pewne warunki

Zasady przyznawania rekompensat i wysokość świadczeń

Ustawa określa, że wniosek można złożyć w ciągu roku od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o uszkodzenia ciała, zakażaniu, rozstroju zdrowia lub śmierci – jednak od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie medyczne, nie może minąć więcej niż 3 lata. Koszt złożenia podania wynosi 300 zł, lecz poszkodowani w trudnej sytuacji materialnej mogą zostać zwolnieni z opłaty.

Wnioskodawcą może być pacjent. Jednak w przypadku jego śmierci, wniosek mogą złożyć:

   • małżonek, który nie pozostaje w separacji, 
   • córka, syn, matka, ojciec, 
   • przysposobiony lub przysposabiający,
   • osoba, która pozostaje z pacjentem we wspólnym pożyciu.

Nowy Fundusz obejmuje błędy medyczne, które wystąpiły od 6 września, czyli od chwili wejścia w życie nowelizacji. Jednak wniosek będzie można złożyć również wtedy, gdy zdarzenie miało miejsce wcześniej, lecz poszkodowany/wnioskodawca dowiedział się o nim, gdy ustawa już weszła w życie.

Z ustawy wynika, że wysokość świadczeń będzie wynosić:

   • od 2 000 do 200 tys. zł – w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
   • od 2 000 do 200 tys. zł – w przypadku pojawienia się uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
   • od 20 000 do 100 00 tys. zł – w przypadku śmierci pacjenta.

Od momentu otrzymania opłaconego wniosku, zawierającego wszystkie potrzebne dane, RPP będzie miał 3 miesiące, by wydać decyzję – będzie to robił po zapoznaniu się z opinią Zespołu składającego się z co najmniej 20 ekspertów, wśród których 15 to będą lekarze.

Otrzymanie świadczenia nie zawsze będzie opłacalne

Dla pewnych grup poszkodowanych przyjęcie świadczenia może być nieopłacalne. Gdy Rzecznik stwierdzi błąd medyczny, a poszkodowany przyjmie odszkodowanie, to straci jednocześnie możliwość uzyskania renty. Co więcej, zamknięta zostanie mu również droga, by ubiegać się o dalsze odszkodowanie. 
 

Tagi: Zdrowie
Polecane