Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie > Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro
Redakcja Pacjenci.pl
Redakcja Pacjenci.pl 15.12.2023 22:00

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu in vitro

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda: /Stanisław Kowalczuk /East News, tło: canva

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu z budżetu państwa. “Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych” - taki komunikat pojawił się właśnie na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Andrzeja Dudy.

To ustawa z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podejmując decyzję o podpisaniu ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będącej inicjatywą obywatelską, prezydent brał pod rozwagę fakt, że metoda in vitro w ocenie części społeczeństwa budzi wątpliwości natury etycznej. 

Na początku stycznia 2024 r. planowane jest posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia poświęcone przygotowaniu projektu.

In vitro finansowane z budżetu państwa

Na początku stycznia 2024 r. planowane jest posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia poświęcone przygotowaniu projektu.

Celem ustawy jest umożliwienie finasowania z środków publicznych leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. 

Ustawa dodaje w art. 48a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przepis, na podstawie którego minister właściwy do spraw zdrowia będzie obowiązany do opracowania, wdrożenia, realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442).

„Mój syn i ja. Jesteśmy jak kulisty piorun” Życie z ADHD Pierwsze objawy raka krtani mogą przypominać przeziębienie. Tak je rozpoznasz

Co najmniej 500 mln zł na realizację program leczenia niepłodności

Ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw zdrowia obowiązek przeznaczania corocznie z budżetu państwa z części będącej w jego dyspozycji nie mniej niż 500 mln zł na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji.

Program leczenia niepłodności ma ruszyć od dnia 1 czerwca 2024 r.

Minister właściwy do spraw zdrowia będzie ponadto przedkładał Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczne sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
Pierwszy program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności minister właściwy do spraw zdrowia ma opracować i wdrożyć oraz rozpocząć jego realizację od dnia 1 czerwca 2024 r.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.