Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie > Zatrucia benzyną – objawy, skutki i leczenie
Izabela Wierzbicka
Izabela Wierzbicka 18.12.2020 01:00

Zatrucia benzyną – objawy, skutki i leczenie

Zatrucia benzyną – objawy, skutki i leczenie
pixabay.com

Zatrucie chemikaliami i produktami rafinowanymi jest poważnym problemem, przed którym stoi światowe zdrowie publiczne. Według WHO co najmniej 350 000 osób umiera każdego roku z powodu przypadkowego zatrucia. Dokładne statystyki dotyczące częstotliwości zatrucia benzyną nie są prowadzone, można jednak zaobserwować, że zatrucie produktami ropopochodnymi zajmuje jedno z pierwszych miejsc wśród domowych i przemysłowych zatruć chemicznych.

Zatrucia benzyną są uważane za ciężką wersję zatrucia, a niebezpieczeństwem jest zarówno wewnętrzne użycie produktu, jak i dostanie się oparów benzyny do układu oddechowego. Toksyczna ilość benzyny dla ludzkiego ciała wynosi 20-50 ml. Zatrucie może wystąpić w domu (w garażu samochodowym, w transporcie) lub w miejscu pracy (stacje benzynowe, rafinerie itp.). Jakość powietrza, którym oddychamy (szczególnie na terenach przemysłowych i w pobliżu głównych autostrad) jest równie ważna dla zdrowia i może stanowić poważne zagrożenie. Benzyna może powodować zarówno ostre, jak i przewlekłe zatrucia, w zależności od dawki i czasu ekspozycji na środek toksyczny.

Zatrucia benzyną – czynniki ryzyka

Mimo że do przypadkowego zatrucia benzyną może dojść u każdego, są pewne zawody, w których to ryzyko jest zwiększone, a są to:

 • pracownicy stacji benzynowych,

 • osoby zajmujące się rafinacją ropy naftowej i transportem produktów ropopochodnych;

 • budowlańcy, mechanicy i przedstawiciele innych zawodów, których praca obejmuje stosowanie benzyny jako rozpuszczalników i środków czyszczących,

 • kierowcy,

 • osoby zajmujące się naprawami samochodów i konserwacją pojazdów.

Benzyna jest niezwykle lotną substancją, która łatwo przechodzi w stan pary, łatwo przedostaje się do płuc podczas wdychania i ma toksyczny i narkotyczny wpływ na organizm. Podstawową rolę w mechanizmie powstawania efektu toksycznego odgrywa szybkość nasycenia ośrodkowego układu nerwowego i przepływ krwi toksycznymi środkami. Czynnik ten jest uznawany za główny w przypadku nagłej progresji zatrucia benzyną. Opary benzyny stosunkowo szybko opuszczają organizm, ponieważ są usuwane przez drogi oddechowe. Gdy benzyna dostanie się do organizmu, dochodzi do zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego. Najbardziej dotknięte ośrodki są odpowiedzialne za wyższą aktywność nerwową. W umiarkowanych przypadkach odruchy warunkowe są zaburzone. W przypadku ciężkiego zatrucia benzyną wpływa to na móżdżek i pień mózgu. Często występuje porażenie oddechowe.

Zatrucia benzyną przez drogi oddechowe

Do głównych objawów zatrucia benzyną, do którego doszło poprzez drogi oddechowe należą:

 • zaburzenia świadomości,

 • drgawki, a nawet niepełny paraliż,

 • bóle brzucha,

 • nudności,

 • krwawe wymioty (wątroba i nerki są zaburzone, w moczu pojawia się urobilina, zaczyna się rozwój toksycznej hepatopatii),

 • ból w klatce piersiowej,

 • krwawa plwocina,

 • duszność,

 • zmiany temperatury ciała,

 • rozwój toksycznego zapalenia płuc.

Łagodne do umiarkowanych zatrucia są rejestrowane przez nieumyślne wdychanie oparów benzyny w powietrzu (na przykład podczas wlewania oleju do innych zbiorników, stosowania rozpuszczalników lub przy produkcji wyrobów gumowych). Wdychając opary benzyny przez krótki czas, może rozwinąć się łagodne lub umiarkowane zatrucie. Obraz kliniczny jest podobny do alkoholizmu. Na przykład pierwszymi znakami mogą być:

 • osłabienie,

 • zaczerwienienie twarzy,

 • zawroty głowy o różnej intensywności,

 • dreszcze podczas chodzenia,

 • pojawienie się hiperstymulacji, drażliwości lub nieuzasadnionej wesołości,

 • przyspieszone bicie serca,

 • nudności lub wymioty,

 • ból gardła,

 • kaszel,

 • duszność.

Łagodne zatrucie oparami benzyny może objawiać się tylko niewielkimi zawrotami głowy i nudnościami, naruszeniem apetytu. Ciężkim zatruciom benzyną mogą towarzyszyć inne objawy. Pacjent może stracić przytomność, może wzrosnąć jego temperatura (do 39-40 ° C), możliwe są drgawki i stany halucynogenne.

Ostre zatrucia benzyną o wysokim stężeniu mogą skutkować nagłą utratą przytomności i zatrzymaniem oddychania. Taki rozwój jest możliwy w przypadku wycieków benzyny na dużą skalę czy przypadkowego uszkodzenia cystern paliwowych.

Zatrucia benzyną przez połknięcie

Zatruciom tego typu towarzyszą liczne napady wymiotów, obfite płynne stolce. Często pacjenci odczuwają skurcze i bóle brzucha. Dodatkowo obraz kliniczny uzupełnia uszkodzenie wątroby, które przypomina objawy niezakaźnego zapalenia wątroby. Powiększona wątroba zaczyna uciskać inne organy, pojawia się ból w prawym podżebrzu. Można zaobserwować także zażółcenie skóry i błon śluzowych, silne osłabienie. Przewlekłe zatrucie benzyną występuje podczas częstego i długotrwałego kontaktu z substancją toksyczną - na przykład, gdy dana osoba pracuje przy rafinacji ropy naftowej. Przewlekłe zatrucie charakteryzuje się następującymi objawami:

 • uszkodzenie układu nerwowego (agresja, drażliwość, neurastenia, stan histeryczny),

 • ciągłe uczucie zmęczenia,

 • osłabienie zdolności do pracy,

 • utrata siły,

 • zaburzenia trawienia,

 • częste zaparcia lub biegunki,

 • zaburzenia seksualne,

 • bezpłodność,

 • pogorszenie libido.

Ponadto długotrwały kontakt skóry z benzyną może powodować rozwój egzemy, nie gojących się pęknięć i wrzodów.

Zatrucia benzyną u dzieci

Zatrucia benzyną u dzieci występują stosunkowo często. Można to wytłumaczyć powszechnym stosowaniem benzyny do tankowania pojazdów, rozpuszczania i czyszczenia płynów, zabijania owadów itp. Jeśli zapas benzyny znajduje się w dostępnym dla nich miejscu, dzieci mogą przypadkowo wdychać produkt naftowy lub nawet go wypić. W zależności od stężenia toksycznej substancji, która dostała się do organizmu, występują różne stopnie zatrucia: zatrucie łagodne, umiarkowane i ciężkie.

Zatrucia benzyną u dzieci charakteryzują się podrażnieniem błon śluzowych układu pokarmowego i/lub oddechowego, nudnościami i wymiotami. Im wyższa dawka przyjmowanej substancji, tym wyraźniejsze objawy. U dzieci poniżej pierwszego roku życia wymioty występują u co drugiego zatrutego benzyną dziecka. U dzieci w wieku 1-4 lat wymioty mogą wystąpić u co trzeciego dziecka. U starszych dzieci ten objaw występuje jeszcze rzadziej - około jednego na czterech pacjentów. Inne znaki to:

 • kaszel;

 • ciężki oddech;

 • duszność.

Objawy uszkodzenia nerek stopniowo narastają: obserwuje się krwiomocz, skąpomocz, białko pojawia się w moczu. W przypadku ciężkiego zatrucia istnieje ryzyko wystąpienia bezmoczu i mocznicy.

Tagi:
Polecane