Pacjenci.pl > Zdrowie > Contix
Paulina Piziorska
Paulina Piziorska 19.03.2022 01:25

Contix

Contix
pixabay.com

Contix – działanie i wskazania

Opakowanie leku Contix zawiera 14 lub 28 obustronnie wypukłych, okrągłych tabletek dojelitowych. W jednej tabletce znajduje się 20 mg pantoprazolu. Wskazuje się przyjmowanie leku przy refluksowym zapaleniu przełyku o łagodnej postaci, w celu ochrony błony śluzowej żołądka i dwunastnicy (dotyczy pacjentów przyjmujących nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne) i profilaktycznie, by zapobiegać nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Substancja czynna ogranicza wydzielanie kwasu solnego, którego produkcja następuje w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka. Pantoprazol w kwaśnym środowisku przechodzi w postać czynną i ogranicza aktywność enzymów. W trakcie terapii dochodzi do odwracalnego zwiększenia stężenia gastryny przy jednoczesnym zmniejszeniu pH soku żołądkowego.

Contix – dawkowanie

Tabletkę należy przyjąć godzinę przed posiłkiem, popijając wodą. Spożycie pokarmu nie ma wpływu na stężenie substancji czynnej we krwi, może jedynie opóźnić jej wchłanianie. Dawka różni się w zależności od występującej dolegliwości. Pacjenci z łagodną postacią refluksowego zapalenia przełyku powinni przyjmować 20 mg substancji czynnej raz na dobę. Jeśli w ciągu 2-4 tygodni od rozpoczęcia dawkowania objawy nie ustąpią, terapia może zostać wydłużona o 4 tygodnie. W profilaktycznym leczeniu podtrzymującym standardowa dawka wynosi 20 mg na dobę, jednak może zostać zwiększona do 40 mg, przy nawrocie refluksowego zaplenia przełyku o ostrym charakterze. Po ustąpieniu objawów dawkę należy zmniejszyć do 20 mg.

Contix – przeciwwskazania i szczególne środki ostrożności

Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości na substancję czynną lub jeden ze składników pomocniczych preparatu. W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby dawka 20 mg pantoprazolu na dobę nie może zostać zwiększona. W trakcie długotrwałej terapii zaleca się przeprowadzenie kontroli aktywności enzymów wątrobowych. Jeśli aktywność enzymów wzrośnie, należy przerwać dawkowanie leku Contix. Istnieje ryzyko zmniejszenia zdolności wchłaniania witaminy B12 podczas długotrwałej terapii, w wyniku hipochlorhydrii lub achlrohydrii. Pacjenci w podeszłym wieku oraz chorzy z zaburzeniami czynności nerek nie muszą modyfikować dawki standardowej. Substancja czynna jest w stanie maskować objawy choroby nowotworowej, dlatego przed przyjęciem preparatu należy wykonać badania diagnostyczne pod kątem wykrycia zmian nowotworowych w przełyku i żołądku. Lek może być przyjmowany przez kobietę w ciąży tylko po rozważeniu korzyści zdrowotnych w stosunku do potencjalnego ryzyka dla płodu.

Contix – interakcje z innymi lekami

Leki o biodostępności uwarunkowanej przez pH soku żołądkowego będą gorzej wchłaniane przy jednoczesnym przyjmowaniu środka Contix. Metabolizm substancji z udziałem cytochromu P450 może ulec zmianie w trakcie terapii. Nie zostały odnotowane niekorzystne interakcje pantoprazolu z amoksycyliną, diazepamem, etanolem, kofeiną, warfaryną, digoksyną, fenprokumonem, fenytoiną, glibenklamidem, karbamazepiną, klarytromycyną, metoprololem, teofiliną, metronidazolem, nifedypiną, preparatami zobojętniającymi sok żołądkowy i doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Tagi:
Polecane