Pacjenci.pl > Zdrowie > Jego objawy mogą być mylone z inną chorobą. To najcięższy rodzaj udaru mózgu o dużym ryzyku zgonu!
Klaudia Jaroszek
Klaudia Jaroszek 14.09.2023 12:45

Jego objawy mogą być mylone z inną chorobą. To najcięższy rodzaj udaru mózgu o dużym ryzyku zgonu!

udar
canva.com

Udar mózgu to jednostka chorobowa, w której obumiera fragment mózgu w następstwie zaburzeń krążenia mózgowego. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów populacji w wieku dorosłym oraz główna przyczyna inwalidztwa u osób powyżej 45. roku życia. Szczególnie niebezpieczny jest udar pnia mózgu. Jakie ryzyko wiążę się z udarem pnia mózgu i czym się charakteryzuje? Odpowiedź poniżej. Artykuł powstał na podstawie rozmowy kardiologiem dr n. med. Ewą Uścińską.

Udar pnia mózgu – najpoważniejszy z udarów

Udar pnia mózgu jest najbardziej niebezpiecznym udarem, z jakim pacjent może mieć do czynienia. Zazwyczaj ma poważne skutki zdrowotne i niesie duże ryzyko zgonu. Uszkodzenie mózgu w wyniku udaru pnia mózgu wiążę się często z nieodwracalnymi i poważnymi skutkami, które zaburzają codzienne funkcjonowanie pacjenta. Dlatego w wyniku zaistniałego udaru, ważna jest jak najszybsza pomoc medyczna. Im szybciej zostanie podjęta interwencja medyczna, tym mniejsze jest ryzyko tragicznych konsekwencji udaru. Zatem istnieje szansa na uratowanie życia, jednak następstwa są zazwyczaj poważne.

„Udar pnia mózgu należy do najcięższych postaci udaru, na szczęście zdarza się stosunkowo rzadko. Pień mózgu jest bardzo ważną strukturą, ponieważ w nim zlokalizowane są ośrodki, które regulują podstawowe procesy życiowe, jak oddychanie, krążenie, utrzymanie ciśnienia krwi i termoregulacja, a także różne odruchy obronne (m.in. kaszel, połykanie). Uszkodzenie tej okolicy mózgu wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem zgonu, często w krótkim czasie, a możliwości pomocy są bardzo ograniczone.” – powiedziała kardiolog dr n. med. Ewa Uścińska.

Projekt bez nazwy - 2023-09-13T180801.901.png

Udar mózgu - objawy, przyczyny, leczenie. Ekspert tłumaczy Rewolucja w kardiologii! Ustalono nieznaną dotąd przyczynę udaru mózgu! Odkrywcą najmłodszy w historii Polski profesor

Objawy udaru pnia mózgu

Oto najczęstsze objawy udaru pnia mózgu: 

 •  osłabienie,
 •  zaburzenia lub całkowita utrata świadomości,
 •  zawroty głowy,
 •  zaburzenia równowagi,
 •  zaburzenia mowy,
 •  zaburzenia widzenia,
 •  ból głowy,
 •  nudności, wymioty,
 •  zatrzymanie oddechu i krążenia.

„Objawy udaru pnia mózgu nie są specyficzne, zazwyczaj stan ogólny jest bardzo ciężki, osoba jest głęboko nieprzytomna, ma zaburzenia oddychania i niskie ciśnienie tętnicze, ostatecznie dochodzi do zatrzymania krążenia. Nawet jeśli zaburzenia funkcji życiowych nie postępują dramatycznie szybko, będzie czas na przeprowadzenie diagnostyki i wdrożenie leczenia, istnieje pewna szansa na uratowanie życia, ale trwale następstwa są zazwyczaj poważne.” - powiedział kardiolog dr n. med. Ewa Uścińska
 

Przyczyny i czynniki ryzyka udaru mózgu

„Przyczyny udaru mózgu mogą być różne, ale w każdym przypadku dotyczą naczyń krwionośnych.” - powiedziała kardiolog dr n. med. Ewa Uścińska

Czynniki ryzyka udaru pnia mózgu zazwyczaj są podobne, tak jak w przypadku innych rodzajów udaru. Udar pnia mózgu może zachodzić jako udar niedokrwienny lub udar krwotoczny. Zazwyczaj do udaru niedokrwiennego prowadzi miażdżyca zewnątrzczaszkowych tętnic dogłowowych lub wewnątrzczaszkowych tętnic mózgowych. Zatem przyczyną może być zator, a jego materiałem skrzeplina, która pochodzi z różnych części naszego krwiobiegu. Przy udarze krwotocznym natomiast dochodzi do pęknięcia naczynia mózgowego, krwotoku oraz uszkodzenia tkanki mózgowej poprzez wzrost ciśnienia śródczaszkowego, a także powstały krwiak. Gdy nieprawidłowe naczynia są podatne na pęknięcie, dochodzi do rozległego krwotoku wewnątrzczaszkowego.

Główne czynniki ryzyka udaru mózgu to:

 • podeszły wiek,
 • miażdżyca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • otyłość,
 • używki (papierosy, alkohol, narkotyki),
 • cukrzyca,
 • hipercholesterolemia,
 • czynniki genetyczne,
 • brak aktywności fizycznej i nieprawidłowa dieta,
 • choroby serca.
Polecane