Pacjenci.pl > Choroby > Rewolucja w kardiologii! Ustalono nieznaną dotąd przyczynę udaru mózgu! Odkrywcą najmłodszy w historii Polski profesor
Piotr Cieciuch
Piotr Cieciuch 10.09.2023 10:15

Rewolucja w kardiologii! Ustalono nieznaną dotąd przyczynę udaru mózgu! Odkrywcą najmłodszy w historii Polski profesor

lekarz
canva

Rewolucja w świecie medycyny? Tak! Niedawno odkryta została nieznana dotąd przyczyna udaru mózgu. Jest to zasługa prof. dr hab. n. med. Mateusza Hołdy, najmłodszego w historii Polski profesora i jego zespołu badawczego o nazwie HEART. Dzięki jego badaniom wielu ludzi może zostać uratowanych. Co warto wiedzieć o tej przyczynie udaru? 

 

 

Nieznana dotąd przyczyna udaru mózgu

Prowadzony przez prof. Hołdę zespół badawczy o nazwie HEART ( Heart Embryology and Anatomy Research Team) szczegółowo zbadał strukturę mięśnia sercowego. Już w 2009 r. naukowcy z Kalifornii odkryli, że w ścianie serca znajduje się nowa struktura, odgradzająca lewy przedsionek od prawego – nazywana jest „kieszonką przegrodową”. Mimo to amerykańscy naukowcy nie ustalili, jaką pełni funkcję. Na to pytanie odpowiedzi udzielili Polacy.

Kieszonka znajduje się po prawej stronie przegrody u 10% przypadków. Po lewej stronie z kolei występuje już u 50% ludzi. Prof. Hołda i jego zespół udowodnili, że krew która gromadzi się w kieszonce może krzepnąć. Gdy skrzeplina się uwalnia, może powodować udar niedokrwienny mózgu.

Prof. Hołda uspokaja, twierdząc, że nie każdy kto ma tę strukturę dostanie udaru.

Projekt bez nazwy - 2023-09-08T204616.398.png

Udar się powtórzy, jeśli nie wyeliminujesz tych czynników. Ostrzeżenie od kardiologa Udar mózgu krwotoczny i niedokrwienny - czym się różnią? Który jest bardziej niebezpieczny?

Kieszonka przegrodowa powstaje jeszcze w łonie matki

Profesor Hołda stwierdził, że kieszonka przegrodowa tworzy się już u łonie matki. Powstaje ponieważ u dziecka w tej fazie krew przepływa swobodnie pomiędzy przedsionkami przez otwór owalny. Dziecko będące jeszcze płodem nie oddycha. Krew wtedy też omija krążenie płucne. Już po narodzinach połączenie to znika, lecz kanał otworu owalnego nie zostaje w pełni zamknięty – i tak powstaje kieszonka, wypełniona krwią o ograniczonej ruchomości, dzięki czemu może krzepnąć.

„W niekorzystnych warunkach skrzeplina może się oderwać i zablokować tętnicę. Dlatego opracowaliśmy metody obrazowania: ustaliliśmy, kiedy jest najlepiej widoczna i jak należy dokonywać pomiarów. Kieszonkę można zauważyć zarówno w tomografii komputerowej, jak i echokardiografii przezprzełykowej”– powiedział prof. Mateusz Hołda.

Kim jest prof. Mateusz Hołda?

Prof. Mateusz Hołda jest pierwszym profesorem w Polsce, który uzyskał ten tytuł naukowy przed ukończeniem 30 roku życia. Lekarz znalazł się w rankingu liderów w swoich branżach stworzonym przez „Forbes”. Uzyskał również tytuł Young Influencer of The Year 2019 w plebiscycie Emerging Europe Awards Winners. Jest również zwycięzcą jubileuszowej edycji konkursu Supertalenty w Medycynie 2023 r.

Naukowiec związany jest z Katedrą Anatomii UJ CM. Bada układ sercowo-naczyniowy i jest kardiomorfologiem.

Polecane