Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie psychiczne > Kto najczęściej choruje na schizofrenię? Czy schizofrenia jest dziedziczna?
Joanna Kamińska
Joanna Kamińska 20.06.2023 13:14

Kto najczęściej choruje na schizofrenię? Czy schizofrenia jest dziedziczna?

schizofrenia
canva.com

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, polegającą na upośledzeniu postrzegania lub wyrażania rzeczywistości. Typowymi objawami schizofrenii są urojenia i pseudohalucynacje słuchowe, które powodują stopniowe wycofywanie się chorego z życia społecznego. Jaka jest rola genów w rozwoju schizofrenii? Artykuł powstał na podstawie rozmowy z psychiatrą, terapeutą dr Bartłomiejem Kubackim. 

W jakim wieku przypada szczyt zachorowań na schizofrenię?

Schizofrenia jest wieloczynnikową chorobą psychiczną, uwarunkowaną poprzez czynniki genetyczne, środowiskowe i społeczne, na którą cierpi 1% populacji a świecie. Zachorować można w każdym wieku, jednak najczęściej diagnozuje się ją u osób młodych, przed 30 roku życia. Schizofrenia dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ale u mężczyzn zazwyczaj ujawnia się wcześniej. Szczyt zachorowań przypada między 18 a 30 rokiem życia. Co ciekawe, schizofrenia szybciej rozwija się u mężczyzn niż u kobiet. U mężczyzn jest to wiek 18 – 25 lat, a u kobiet 25 - 35 lat. Drugi pik choroby u kobiet wynosi 44 - 49 lat, czyli tak naprawdę można zachorować w każdym wieku. Nie zapominajmy również o tym, że na schizofrenię cierpią także dzieci.” - powiedział psychiatra, terapeuta dr Bartłomiej Kubacki. 

Projekt bez nazwy (47).png

Depresja to nie tylko ciągłe uczucie smutku. Alarmujące są także te objawy 8 faktów na temat ADHD, o które mogą Cię zaskoczyć

Czy schizofrenia jest dziedziczna?

Czynniki genetyczne zwiększają podatność na zachorowanie na schizofrenię, jednak nie mają całkowitego wpływu na jej wystąpienie. Osoby, które są blisko spokrewnione z pacjentami cierpiącymi na schizofrenię mają wyższe ryzyko rozwoju choroby, jednak nie oznacza to, że na pewno zachorują. Istotną rolę odgrywają także czynniki środowiskowe i społeczne. W przypadku, kiedy jeden z rodziców cierpi na schizofrenię, prawdopodobieństwo wystąpienia jej u potomstwa wynosi 20%. Kiedy schizofrenia dotyczy obojga rodziców, ryzyko rozwoju choroby u dzieci wzrasta jeszcze bardziej. Nie ma jednak 100 – procentowej pewności, że dziecko zachoruje na schizofrenię. Ważne są czynniki środowiskowe i społeczne, czyli to, w jaki sposób dana osoba była wychowywana, czy ma jakieś traumy, w jakim środowisku żyła i w jakim przebywa obecnie.” - powiedział psychiatra, terapeuta dr Bartłomiej Kubacki. 

U osób z predyspozycją do zachorowania na schizofrenię, pod wpływem działania czynników stresogennych, może dojść do ujawnienia się choroby. „Istnieje teoria podatności na stres. Każdy z nas doświadcza różnych kryzysów psychicznych i niektóre z nich mogą przekroczyć naszą możliwość zaadoptowania się do danej sytuacji. Jeśli ktoś ma podatność na schizofrenię, w takiej sytuacji choroba może wystąpić.” - powiedział psychiatra, terapeuta dr Bartłomiej Kubacki. 

Okazuje się, że zażywanie narkotyków zwiększa ryzyko wystąpienia schizofrenii aż sześciokrotnie! „Narkotyki takie jak amfetamina, pochodne amfetaminy, kokaina, a nawet marihuana - zwiększa sześciokrotnie możliwość przejścia epizodu psychotycznego w schizofrenię. Psychozy po narkotykowe przebiegają podobnie do objawów schizofrenii, natomiast nie są tym samym. Może zdarzyć się tak, że pacjent będzie miał podwójną diagnozę, czyli uzależnienie od środków psychoaktywnych i schizofrenię.” - powiedział psychiatra, terapeuta dr Bartłomiej Kubacki. 

Jak przebiega schizofrenia?

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, której objawy i poszczególne etapy mogą przebiegać różnie, w zależności od pacjenta. Możemy mieć do czynienia z jednorazowym epizodem psychotycznym, z przebiegiem falowym z epizodami objawowymi i okresami remisji, a także z przewlekłą formą choroby. „Może być tak, że objawy będą narastać, wybuchnie psychoza i będzie to jeden epizod psychotyczny, który już więcej się nie powtórzy. Dzięki odpowiedniemu leczeniu i wdrożeniu pewnych technik psychologicznych (psychoedukacji czy psychoterapii) pacjent będzie dobrze funkcjonował, a objawy nie powrócą. Schizofrenia może też przebiegać falowo, a więc będą występować kolejne epizody psychotyczne, przerywane okresami remisji, czyli wycofania się tych objawów. W tym czasie pacjent może normalnie funkcjonować, pracować i tworzyć relacje. Zdarza się również tak, że schizofrenia przebiega przewlekle i epizody psychotyczne towarzyszą choremu do końca życia.” - powiedział psychiatra, terapeuta dr Bartłomiej Kubacki. 

Schizofrenia wymaga farmakoterapii pod kontrolą lekarza psychiatry. Choroba ta cechuje się wysokim ryzykiem nawrotów, a część pacjentów wymaga przyjmowania leków do końca życia. „Przy pierwszym epizodzie schizofrenii, zaleca się, aby pacjent przyjmował leki przez okres co najmniej dwóch lat. Z naszych obserwacji wynika, że jeśli chory odstawi je wcześniej, objawy wrócą. Przy kolejnych epizodach, okres farmakoterapii wydłuża się do 5 lat. Niestety czasem pacjent musi brać leki przez całe życie.” - powiedział psychiatra, terapeuta dr Bartłomiej Kubacki.