Pacjenci.pl > Zdrowie > Levetiracetam – wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane
Marcelina Dzięciołowska
Marcelina Dzięciołowska 19.03.2022 01:23

Levetiracetam – wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane

Levetiracetam – wskazania, przeciwwskazania, działania niepożądane
pixabay.com

Wskazania do stosowania leku Levetiracetam 

Wskazaniem do stosowania preparatu Levetiracetam jest monoterapia w leczeniu napadów rozpoznanej padaczki u pacjentów w wieku od 16 lat. Ponadto lek ten pomocny jest także jako terapia wspomagająca w leczeniu: napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych, napadów mioklonicznych i toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych.

Przeciwwskazania do przyjmowania leku Levetiracetam  

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Levetiracetam jest nadwrażliwość na jego substancję czynną (lewetyracetam), związki pochodne pirolidonów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 

Levetiracetam – możliwe działania niepożądane

Stosowanie leku Levetiracetam może wywołać szereg działań niepożądanych, jak np. zakażenia pasożytnicze, zaburzenia krwi i układu chłonnego, zaburzenia odżywiania i metabolizmu, zaburzenia psychiczne, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia oka i ucha, zaburzenia oddechowe, zaburzenia jelitowe, zaburzenia skóry, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, zaburzenia tkanki łącznej, zaburzenia kości, zatrucia, urazy.

Objawy przedawkowania leku Levetiracetam

Objawami przedawkowania lewetyracetamu są: pobudzenie, senność, agresywne zachowanie, obniżenie stanu świadomości, depresja oddechowa, śpiączka. 

Po ostrym przedawkowaniu należy przede wszystkim opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów. Leczenie przedawkowania polega na działaniu objawowym, także z możliwością zastosowania hemodializy.

Tagi:
Polecane