Skazy krwotoczne typu mieszanego – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Skazy krwotoczne typu mieszanego – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie
pixabay.com
Autor Kinga Chęcińska20.11.2020

Skazy krwotoczne typu mieszanego charakteryzują się występowaniem zaburzeń więcej niż jednego mechanizmu hemostazy. Spowodowane są przez różne kombinacje niewłaściwie działających czynników krzepnięcia krwi oraz ich niedobory. Mogą mieć podłoże genetyczne bądź pojawić się w wyniku chorób takich jak choroba von Willebranda czy niedokrwistość.

Czym są skazy krwotoczne typu mieszanego?

Skazy krwotoczne typu mieszanego pojawiają się w wyniku współwystępowania czynników wywołujących pozostałe rodzaje skaz krwotocznych – skazy płytkowe, osoczowe oraz naczyniowe. W przebiegu tej choroby obserwuje się więc zaburzenia w produkcji lub czynności składników krwi, tj. białych krwinek, czerwonych krwinek, płytek krwi czy czynników krzepnięcia.
W każdym przypadku, zależnie od przyczyn wystąpienia dolegliwości, skazy krwotoczne typu mieszanego mogą obejmować zupełnie różne kombinacje takich zaburzeń, co czyni je niezwykle trudnymi do diagnozowania.

Jakie rodzaje skaz łączą najczęściej skazy krwotoczne typu mieszanego?

Spośród wielu dolegliwości należących do grupy skaz krwotocznych, istnieje kilka takich, które najczęściej pojawiają się właśnie w postaci mieszanej. Należą do nich:
1. Hemofilia – występuje głównie u mężczyzn i wiąże się z niedoborem czynników krzepnięcia krwi (w typie A – czynnikiem VIII, w typie B – czynnikiem Christmasa). W efekcie owego niedoboru dochodzi do poważnych zaburzeń krzepnięcia, co powoduje trudne do zahamowania krwawienia. Hemofilia ma podłoże genetyczne i jest chorobą nieuleczalną.
2. Choroba von Willebranda – wynika z niedoboru lub zaburzenia funkcji czynnika von Willebranda. Należy do najpowszechniej występujących skaz krwotocznych i daje objawy podobne do hemofilii.
3. Małopłytkowość – jej istotą jest znaczny niedobór płytek krwi, który może pojawić się na skutek wad genetycznych lub być objawem wtórnym innych chorób.

Ponadto skazy krwotoczne typu mieszanego mogą współwystępować z anemią, wynikającą z obniżonego poziomu czerwonych krwinek w osoczu, oraz ciężkimi krwotokami o różnym podłożu, podczas których dochodzi do utraty znacznej ilości krwi.

Skazy krwotoczne typu mieszanego – przyczyny występowania

Przyczyny tego schorzenia różnią się w zależności od występującej kombinacji rodzajów skazy krwotocznej.
Hemofilia czy choroba von Willebranda w większości przypadków są dziedziczone genetycznie i wynikają z niedoboru czynników krzepnięcia.
Małopłytkowość najczęściej spowodowana jest wrodzoną skłonnością organizmu do wytwarzania płytek krwi o nieprawidłowej budowie, procesami niszczącymi płytki krwi (o podłożu immunologicznym lub w wyniku powiększonej śledziony), uszkodzeniem szpiku kostnego bądź brakiem komórek macierzystych w płytkach krwi.
Skazy krwotoczne naczyniowe zaś, związane z nieprawidłową budową naczyń krwionośnych, występują np. na skutek wrodzonej naczyniakowatości krwotocznej, zespołu Ehlersa i Danlosa, chorób zakaźno-toksycznych czy stosowania niektórych leków.
Ponadto do czynników powodujących zaburzenia krzepnięcia krwi należy również zaliczyć wszelkie choroby negatywnie wpływające na funkcje wątroby oraz zatrucia organizmu.

Czym się objawiają skazy krwotoczne typu mieszanego?

W przebiegu skaz krwotocznych typu mieszanego można zaobserwować objawy charakterystyczne dla wszystkich typów skaz krwotocznych.
Pośród nich występują:
- krwawienia z nosa lub dziąseł,
- nadmiernie obfite miesiączki,
- wybroczyny plamicowe,
- skłonność do siniaczenia,
- krwotoki po zabiegach chirurgicznych,
- krwawienia do mięśni i stawów,
- osłabienie i anemiczność.

Jak leczyć skazy krwotoczne typu mieszanego?

Leczenie skaz krwotocznych typu mieszanego znacznie różni się w zależności od wad genetycznych będących przyczyną ich występowania lub chorób, w następstwie których się pojawiły. Stosuje się np. przeszczep komórek krwiotwórczych, transfuzje preparatów krwiopochodnych, leczenie farmakologiczne, steroidy oraz suplementację witaminy C i witaminy K.
Jeżeli skaza krwotoczna związana jest z chorobą nowotworową (np. małopłytkowość w przebiegu nowotworu szpiku kostnego), zachodzi konieczność zastosowania chemioterapii.

Następny artykuł