Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka choroby cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Choroby > Cierpisz na jedną z tych chorób? ZUS wypłaci ci pieniądze
Joanna Kamińska
Joanna Kamińska 19.02.2024 14:37

Cierpisz na jedną z tych chorób? ZUS wypłaci ci pieniądze

ZUS
canva

O przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy decydują lekarze orzecznicy ZUS na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Kto może ubiegać się o taką rentę? Na liście znajdują się m.in. schorzenia układu krążenia oraz choroby psychiczne. 

 

Kto może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Do renty z tytułu niezdolności do pracy uprawniona jest osoba, która została uznana za całkowicie lub częściowo niezdolną do wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia.

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi przez nią kwalifikacjami.

Za całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Aby uzyskać uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy, należy spełniać następujące warunki:

 • wystąpienie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej będącej skutkiem naruszenia sprawności organizmu,
 • brak rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu,
 • posiadanie wymaganego - stosownego do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okresu składkowego i nieskładkowego,
 • powstanie niezdolności do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego lub opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi m.in. nasz stan zdrowia.

Maksymalny okres niezdolności do pracy orzekany jest na okres do 5 lat, bądź dłuższy, jeśli pacjent nie rokuje powrotu zdolności do pracy przed upływem tego okresu. 

Renciści po osiągnięciu wieku emerytalnego (kobiety – 60 lat, mężczyźni - 65 lat) tracą uprawnienia do otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy na rzecz emerytury. Warunek jest taki, że wysokość emerytury nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty. 

Projekt bez nazwy - 2024-02-19T133909.484.png

Wystawiali 700 recept dziennie. Narazili życie tysięcy pacjentów Polacy wzięli prawie 1,5 miliona zwolnień, które łączy jedno

Choroby kwalifikujące do renty z tytułu niezdolności do pracy

Choroby kwalifikujące do renty z tytułu niezdolności do pracy to między innymi:

 • choroby układu krążenia (np. nadciśnienie powodujące konsekwencje narządowe, arytmia serca lub miażdżyca prowadząca do niewydolności 2 stopnia), 
 • choroby przewlekłe (np. cukrzyca powodująca powikłania),
 • zaburzenia psychiczne (np. schizofrenia, depresja),
 • choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej;
 • choroby układu nerwowego,
 • choroby narządu wzroku (np. zapalenie spojówek i rogówki, zaćma, zmiany zwyrodnieniowe siatkówki oraz wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi), 
 • choroby układu oddechowego i alergie (astma, pylica, zapalenie płuc, choroby opłucnej lub osierdzia, byssinoza),
 • choroby zawodowe, 
 • nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników wstępujących w środowisku pracy.

Przykłady chorób zawodowych uprawniających do renty

Przykładami chorób zawodowych uprawniających do renty są:

 • pylice płuc różnego pochodzenia (azbestowa, grafitowa itd.),
 • zatrucia ostre (3 dni) oraz przewlekłe spowodowane przez substancje chemiczne,
 • gorączka metaliczna (3 dni),
 • choroby osierdzia lub opłucnej powodowane przez pył azbestu,
 • choroby skóry, w tym fotodermatoza zawodowa (2 lata) czy alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (2 lata),
 • przewlekłe choroby układu ruchu,
 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego,
 • choroby spowodowane niskimi lub wysokimi temperaturami,
 • choroby układu wzroku, np. zaćma wywołana promieniowaniem (10 lat),
 • choroby zakaźne lub pasożytnicze.

Warto mieć świadomość, że nawet jeśli naszej choroby nie obejmują powyższe kategorie, w zależności od zawodu może prowadzić do niezdolności do pracy. 

źródło: gov.pl

Polecane