Pacjenci.pl > Zdrowie > Colchicum dispert
Paulina Piziorska
Paulina Piziorska 19.03.2022 01:26

Colchicum dispert

Colchicum dispert
pixabay.com

Colchium dispert – skład i działanie

Lek jest dostępny w tekturowym pudełku zawierającym 20 lub 50 okrągłych, czerwonych tabletek. W jednej tabletce drażowanej jest od 12,71 – 15,86 mg suchego wyciągu z nasion zimowitu jesiennego. Okres ważności preparatu wynosi 5 lat. Colchium dispert należy stosować w profilaktyce i leczeniu ostrych napadów dny moczanowej. Lek nie wpływa na metabolizm kwasu moczowego. Po zażyciu tabletki, substancja czynna wchłania się z przewodu pokarmowego i wchodzi w wiązanie z mikrotubulami. Stężenie maksymalne substancji czynnej w osoczu krwi zostaje osiągnięte po ok. 60 minutach od doustnego podania.  Następuje zahamowanie polimeryzacji i fagocytozy kryształów moczanowych przez leukocyty. Produkt wykazuje działanie przeciwzapalne, lecz nie przeciwbólowe. Stężenie w surowicy, rozpuszczalność i zdolność wiązania z białkami osocza kwasu moczowego nie ulega zmianie. Metabolizm kolchicyny odbywa się częściowo w wątrobie i  w pozostałych tkankach. Pełny mechanizm farmakodynamiczny kolchicyny nie jest znany.

Colchium dispert – dawkowanie

Standardowa dawka leku Colchium dispert przy ostrych napadach dny moczanowej u osoby dorosłej to 2 tabletki drażowane i następnie 1-2 tabletki po upływie godziny. Maksymalna dawka, której nie należy przekroczyć wynosi 3-4 tabletki na dobę. Terapia może być kontynuowana przez kolejne dni do momentu ustąpienia bólu. Profilaktycznie zaleca się mniejszą dawkę – 1 tabletka raz lub dwa razy na dobę. Długość leczenia ustala się na podstawie czasu trwania choroby i częstotliwości napadów dny moczanowej. Zalecane dawkowanie może być zmienione w przypadku jednoczesnego przyjmowania niektórych produktów leczniczych, np. inhibitorów cytochromu P450 3A4 (CYP3A4)/glikoproteiny P, z powodu zwiększenia toksyczności substancji czynnej. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie mogą stosować preparatu, ponieważ nie jest znane jego bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie wiekowej. Początkowa dawka dla pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek ulega zmniejszeniu o połowę, ponadto wymagana jest kontrola stanu zdrowia.

Colchium dispert – przeciwwskazania

Przeciwwskazania dotyczą: nadwrażliwości na substancję czynną lub jedną z substancji pomocniczych produktu, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów z nieprawidłowym składem krwi, stanów zaburzenia czynności wątroby i nerek przy jednoczesnym przyjmowaniu silnych inhibitorów glikoproteiny P lub CYP3A4. Nie jest wskazane podawanie kolchicyny chorym przechodzącym hemodializę, ponieważ substancja czynna nie jest usuwana w trakcie dializy czy transfuzji wymiennej. Nie wolno przyjmować leku Colchium dispert w skojarzeniu z erytromycyną lub klarytromycyną. Przeciwwskazania dotyczą także rzadkich dziedzicznych nietolerancji galaktozy i fruktozy oraz zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy.

Colchium dispert – szczególne środki ostrożności

Ryzyko wystąpienia zaburzeń wątroby lub nerek jest większe u pacjentów w podeszłym wieku. Chorzy z zaburzeniami układu pokarmowego mogą doświadczyć nasilenia objawów w trakcie przyjmowania leku. Reakcje alergiczne występują częściej u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy. Stwierdzone łagodne i umiarkowane zaburzenia czynności nerek nie wymagają modyfikowania dawki, jednak pacjenci powinni być monitorowani pod kątem wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych. Dawkę należy zmniejszyć w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Zaburzenia łagodne i umiarkowane tego narządu nie zmuszają do indywidualnego dostosowania dawki.

Tagi:
Polecane