Nowotwory dróg moczowych – przyczyny, objawy, diagnostyka

nowotwory dróg moczowych
https://pixabay.com
Autor Dominika Wilk30.11.2020

Krwiomocz czy częstomocz nie zawsze świadczą o zapaleniu pęcherza moczowego. To również objawy raka pęcherza, który należy do najczęstszych nowotworów dróg moczowych. Jeśli często zauważasz u siebie dolegliwości związane z pęcherzem i w dodatku odczuwasz ból w okolicach kręgosłupa lędźwiowego, udaj się do specjalisty. Odpowiednie badania pozwolą wykluczyć lub potwierdzić nowotwór.

Nowotwory dróg moczowych - rodzaje

Do nowotworów dróg moczowych zalicza się zarówno raka pęcherza moczowego, jak i dróg moczowych. Nowotwór pęcherza moczowego to czwarty pod względem częstotliwości zachorowań nowotwór złośliwy zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet. Z kolei rak moczowodów pojawia się rzadko, bo stanowi 5-10 % wszystkich guzów układu moczowego. Najwięcej zachorowań na nowotwór moczowodów odnotowuje się w 7. I 8. dekadzie życie.

Rak pęcherza moczowego wywodzi się najczęściej z nabłonka wyściełającego drogi moczowe, choć może również pochodzić z nabłonka gruczołowego czy płaskiego. Rzadko spotykane są za to mięsaki. Te nowotwory, które wywodzą się z nabłonka przejściowego nazywane są urotelialnymi. Rakiem uroteitalnym jest też nowotwór górnych dróg moczowych, choć jego rozwój przebiega inaczej niż raka pęcherza moczowego. Około 60 % tego typu zmian nowotworowych w momencie rozpoznania ma charakter naciekający.

Nowotwory dróg moczowych – przyczyny

Czynnikiem ryzyka, który znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory dróg moczowych, jest palenie papierosów. U nałogowych palaczy ryzyko to wzrasta nawet trzykrotnie. Poza tym do raka dróg moczowych, a w szczególności pęcherza moczowego zalicza się ekspozycję na rakotwórcze substancje przemysłowe takie jak benzydyna czy β-naftalymina. Nie bez znaczenia jest też czynnik genetyczny. Osoby, u których w rodzinie zdarzały się przypadki zachorowania na raka pęcherza moczowego są bardziej narażone na zachorowania na tego typu nowotwór.

Nowotwory dróg moczowych – objawy

Najczęstsze objawy nowotworu dróg moczowych to:

  • krwiomocz,
  • ból nerek,
  • ból w okolicy lędźwiowej,
  • ból w podbrzuszu,
  • parcie na pęcherz,
  • częstomocz,
  • obrzęki kończyn dolnych,
  • ból i pieczenie podczas oddawania moczu.

Nowotwory dróg moczowych – diagnostyka

Diagnostyka dróg moczowych najczęściej opiera się o badanie USG. Pacjent powinien poddać się temu badaniu z pełnym pęcherzem (powinien wypić w tym celu odpowiednią ilość płynów), aby obraz na USG był widoczny. Złotym standardem diagnostyki w przypadku nowotworu górnych dróg moczowych wywodzących się z nabłonka przejściowego jest też urografia wykonana metodą tomografii komputerowej. Jeśli lekarz po tym badaniu nie ma jeszcze pewności, co do postawienia diagnozy, wykonuje również ureteropielografię. Pomocniczo wykonywana jest też cystoskopia.

Nowotwory dróg moczowych – leczenie

W przypadku nowotworu dróg moczowych często stosowanym leczeniem jest zabieg operacyjny. Polega on na wycięciu nerki oraz moczowodu wraz z ujściem. Istnieją jednak odstępstwa od tej procedury np. wtedy, gdy pacjent ma tylko jedną nerkę.

Sposób leczenia raka pęcherza zależy od stopnia zaawansowania choroby oraz od zróżnicowania histopatologicznego. Przy nowotworach powierzchownych, które mają potencjalnie mały stopień złośliwości, leczenie może ograniczyć się do przezcewkowej elektroresekcji. Zabieg ten polega na wprowadzeniu przez cewkę moczową retroskopu, który wyposażony jest w kamerkę. Przy pomocy pętli tnącej dokonuje się wycięcia zmian nowotworowych oraz zamknięcia krwawiących miejsc prądem elektrycznym (koagulacja). W bardziej zaawansowanych pod kątem złośliwości nowotworach powierzchownych pęcherza moczowego (mała i duża złośliwość) będących histopatologicznie rakami brodawkowatymi, oprócz elektroresekcji przezcewkowej, stosuje się też leczenie dopęcherzowymi wlewkami z leków cytostatycznych. U tych chorych, u których pomimo leczenia dopęcherzowego doszło do nawrotów, należy usunąć pęcherz moczowy. U pacjentów z naciekaniem błony mięśniowej istnieje wskazanie do wycięcia pęcherza. Natomiast najbardziej zaawansowane stadia raka pęcherza polegają na radykalnej cystektomii.

Uwaga! Powyższy artykuł nie stanowi porady lekarskiej. Jeśli masz problemy ze zdrowiem, skonsultuj się z lekarzem.

Następny artykuł