Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Problemy cywilizacyjne > Polacy nie wiedzą o tych pieniądzach z ZUS-u. Nawet 29 tys. zł na osobę
Daria  Siemion
Daria Siemion 14.06.2024 12:06

Polacy nie wiedzą o tych pieniądzach z ZUS-u. Nawet 29 tys. zł na osobę

Pieniądze leżą na stole, obok koperta z ZUS
Fot. East News / Arkadiusz Ziołek

Mnóstwo Polaków nie wie o tym, że może dostać z ZUS ogromną kwotę, a szkoda, bo chodzi nawet o 29 tys. złotych. Niestety nadal zbyt często zapominamy o tym, że środki zgromadzone na subkoncie w ZUS mogą być dziedziczone.

Wypłata gwarantowana – zapomniane pieniądze z ZUS

Kiedy umiera członek najbliższej rodziny, mamy na głowie mnóstwo obowiązków. Trzeba zorganizować pogrzeb, uporządkować rzeczy po zmarłym, a przede wszystkim – przeżyć żałobę. W tym zamieszaniu i cierpieniu często zapominamy o tym, że w ZUS-ie (Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych) leżą środki zmarłego, które możemy wypłacić.

Z danych ZUS wynika, że chodzi średnio o 29 tys. zł, jednak aby otrzymać te pieniądze, zmarły przed śmiercią musi dopełnić małej formalności. Takie świadczenie fachowo nazywa się wypłatą gwarantowaną.

Wypłata gwarantowana przysługuje, jeśli emeryt:

  • uzyskał prawo do emerytury tytułem osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat albo do dnia osiągnięcia tego wieku miał prawo do okresowej emerytury kapitałowej;
  • posiadał subkonto w ZUS;
  • nie pobierał okresowej emerytury kapitałowej.

Ważne!
Wypłata gwarantowana nie przysługuje, jeśli od dnia przyznania emerytury do śmierci emeryta minęło więcej niż 3 lata – w takim wypadku całość środków zostaje w ZUS.

Koperta z napisem ZUS, obok pieniądze
Wypłata gwarantowana z ZUS to nie fikcja Fot. East News / Arkadiusz Ziółek
5 rodzajów renty, którą możesz otrzymać z ZUS Ta choroba uprawnia do orzeczenia o niepełnosprawności. Wielu chorych tego nie wie

Kto może odebrać środki zmarłego z subkonta w ZUS?

To, czy możemy odziedziczyć środki z ZUS po zmarłym jest zależne od tego, czy zmarły poinformował ZUS o osobach, które w razie jego śmierci, będą uprawnione do odbioru pieniędzy z jego subkonta.  Jeśli do tego doszło, ZUS poinformuje uprawnionych członków rodziny o możliwości wypłaty pieniędzy – te wypełnią wówczas specjalny wniosek i dostaną pieniądze.

Sprawa komplikuje się, jeśli zmarły nie poinformował ZUS-u o tym, kto ma otrzymać jego pieniądze. Jeśli zmarły był w związku małżeńskim i miał wspólnotę majątkową ze swoim małżonkiem, to on otrzyma pieniądze, natomiast, jeśli małżonek nie żyje lub zmarły był osobą samotną, środki z ZUS podlegają dziedziczeniu na ogólnych zasadach przedstawionych w Kodeksie cywilnym.

Osoby uprawnione do wypłaty gwarantowanej:

  • osoby wskazane przez zmarłego;
  • współmałżonek (jeśli była wspólnota majątkowa);
  • inni krewni (zgodnie z ogólnymi zasadami dziedziczenia).

Jak obliczana jest wysokość świadczenia gwrantowanego?

Zgodnie z prawem, wysokość świadczenia gwarantowanego "jest ustalana jako różnica między kwotą środków, o których mowa w art. 25 ust. 1, zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty zewidencjonowanej na tym subkoncie".

Wysokość wypłaty gwarantowanej jest zatem różnicą między kwotą środków stanowiących podstawę do obliczenia emerytury (środków znajdujących się na koncie ZUS), 37. częścią kwoty zebranej na subkoncie ZUS oraz iloczynem liczby pełnych miesięcy, które upłynęły odkąd emeryt zaczął pobierać emeryturę aż do miesiąca jego zgonu. Co ważne, od świadczenia gwarantowanego pobierany jest podatek dochodowy, który potrącany jest podczas wypłaty środków.

 Zobacz też:
Renta wdowia może wynosić nawet 7600 zł. Komu przysługuje i na czym polega?

Waloryzacja renty alkoholowej. Tyle teraz wynosi świadczenie 

Seniorzy otrzymają dodatkowe 330 zł. Decyzja jest automatyczna!