Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Profilaktyka i leczenie > 5 rodzajów renty, którą możesz otrzymać z ZUS
Adrianne  Mazurek
Adrianne Mazurek 11.05.2024 08:01

5 rodzajów renty, którą możesz otrzymać z ZUS

Pieniądze
Fot. Canva

Renta to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS (lub dla rolników KRUS) w ramach ubezpieczeń społecznych. Jest przeznaczona dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą podjąć pracy w takim wymiarze, jak osoby w pełni zdrowe. W zamierzeniu ma zapewniać stabilność finansową osobom, które zmagają się z chorobami. 

Renta stała lub renta okresowa

W pierwszej kolejności należy podzielić renty ze względu na okres wypłaty świadczenia - mogą to być więc:

  • renta stała - czyli wypłacana dożywotnio, w sytuacji, gdy osoba chora nie ma szans na powrót do normalnego funkcjonowania. Aby ją uzyskać niezbędne jest uzyskanie  opinii komisji lekarskiej;
     
  • renta okresowa - przyznawana na określony czas, z możliwością przedłużenia. 

Aby otrzymać świadczenie pieniężne z ZUS należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie.

Rodzaje renty

Renta chorobowa, czy też nazywana przez ZUS rentą z tytułu niezdolności do pracy może być stała (jeśli nie ma możliwości odzyskania zdolności do pracy), okresowa (jeśli takie szanse są) lub szkoleniowa (przyznawana wtedy, kiedy orzeczono, że celowe jest przekwalifikowanie zawodowe z uwagi na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie). Renta szkoleniowa przyznawana jest w wymiarze od 6 do 36 miesięcy.

Renta rodzinna wypłacana w przypadku śmierci członka rodziny. Ubiegać się o nią mogą dzieci, wnuki, a także małżonek. Renta rodzinna przyznawana jest tylko wtedy, gdy zmarły miał prawo do emerytury, renty, zasiłku lub innego świadczenia. 

Renta wypadkowa jest dedykowana osobom, które uległy wypadkowi podczas pracy. Nie wymaga udowodnienia stażu składkowego. W przypadku częściowej niezdolności do pracy renta wypadkowa wynosi co najmniej 60 proc. podstawy, natomiast w przypadku całkowitej niezdolności to minimum 80 proc.

Renta socjalna jest wsparciem dla osób, które nie są w stanie pracować, ale tylko jeśli ich problem zdrowotny pojawił się przed ukończeniem 18. roku życia lub 25. roku życia podczas nauki. 

Wspomniana już renta szkoleniowa jest przeznaczona dla osób, które straciły zdolność do pracy w swoim zawodzie, ale mają szansę na przekwalifikowanie. W każdym wypadku trwa od 6 do 36 miesięcy, przy czym może być skrócona, jeśli starosta poinformuje ZUS o niemożności przekwalifikowania osoby.

Czy można pobierać dwie renty jednocześnie?

W określonych przypadkach tak, przykładowo ubiegając się o rentę socjalną i jednocześnie będąc uprawnionym do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to można otrzymać oba świadczenia. 

Zobacz też:

Renta wdowia może wynosić nawet 7600 zł. Komu przysługuje i na czym polega?

Nowy zasiłek - 1700 zł dla każdego. Nadchodzi rewolucja?

Waloryzacja renty alkoholowej. Tyle teraz wynosi świadczenie

Polecane