Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Problemy cywilizacyjne > Seniorzy otrzymają dodatkowe 500 zł. Ta decyzja jest już pewna
Adrianne Mazurek
Adrianne Mazurek 02.07.2024 06:41

Seniorzy otrzymają dodatkowe 500 zł. Ta decyzja jest już pewna

Seniorzy otrzymają dodatkowe 500 zł. Ta decyzja jest już pewna
Fot. Canva

Maksymalna kwota tego dodatku wynosi 500 zł, stąd też jego nazwa - mowa o 500 plus dla seniorów, czyli o świadczeniu uzupełniającym dla osób niesamodzielnych. Połowa osób, które go pobiera to seniorzy w wieku 75 lat.

Aby dostać dodatkowe pieniądze od ZUS trzeba spełnić jednak pewne warunki. Jakie? 
 

500 plus dla seniora

Świadczenie 500 plus jest przewidziane dla wszystkich osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Według danych pobiera je już ok. 385 tys. osób. Świadczenie uzupełniające może otrzymać każdy, niezależnie od wieku, ale ponad połowę beneficjentów stanowią seniorzy - zwłaszcza w wieku powyżej 75. roku życia. 

Po marcowej waloryzacji świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych kwota jego wypłaty wzrosła. Emeryt pobierający emeryturę w wysokości 2 tys. zł brutto, otrzymywał świadczenie uzupełniające w wysokości 157, 80 zł. Po 1 marca 2024 r. świadczenie uzupełniające wzrosło do kwoty 176,58 zł.

Jeśli dana osoba pobiera emeryturę, rentę lub też inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż  1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Polecamy: Dodatkowe pieniądze dla seniorów od ZUS. Już od 55. roku życia

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe pieniądze?

Aby otrzymać dodatkowe pieniądze należy spełnić pewne warunki. Zaliczamy do nich:

 1. Niezdolność do samodzielnej egzystencji, która została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub też orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, m.in. w gospodarstwie rolnym.
   
 2. Uprawnienie do tych świadczeń (emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, lecz ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł.
   
 3. Brak uprawnień do emerytury oraz renty, brak ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych-zasiłku stałego lub okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń). Osoba nie jest też uprawiona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

Gdzie złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek do ZUS - online lub przesłać dokumenty pocztą. Do wniosku należy dołączyć:

 • Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji - albo
  wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo. Jeśli orzeczenie znajduje się w dokumentacji emerytalno-rentowej wnioskującego, to nie trzeba go dołączać.
   
 • Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest też orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zobacz także:

„150 zastrzyków w rok. Zrobiłabyś to swojemu dziecku?”

Ta maść z apteki za 9 zł to hit. Nogi po goleniu są gładkie jak jedwab

To jedna z głównych przyczyn zgonów. Kardiolożka zdradza objawy ostrzegawcze udaru mózgu