Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Profilaktyka i leczenie > Seniorzy otrzymają dodatkowe 500 zł. Ta decyzja jest już pewna
Sylwia  Wamej
Sylwia Wamej 10.06.2024 13:45

Seniorzy otrzymają dodatkowe 500 zł. Ta decyzja jest już pewna

Seniorzy, 500 plus
Fot. Freepic

500 plus dla seniorów jest potoczną nazwą dodatkowego świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych. Maksymalna kwota tego dodatku wynosi 500 zł, z kolei połowa osób, które go pobiera to seniorzy w wieku 75 lat.

To bez wątpienia dodatkowe wsparcie finansowe dla wielu mieszkańców naszego kraju. By otrzymać pieniądze, trzeba spełnić konkretne warunki. Komu przysługuje to świadczenie?

Czym jest 500 plus dla seniorów?

500 plus dla seniorów to świadczenie uzupełniające dla wszystkich osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aktualnie otrzymuje je już ok 385 tys. osób. Dodatek swoje przeznaczenie ma dla wszystkich osób, które nie są w stanie wykonywać codziennych czynności.

ZUS wypłaca świadczenie uzupełniające bez względu na wiek, choć warto podkreślić, że znaczną część osób stanowią osoby w podeszłym wieku, powyżej 75 lat. Już jakiś czas temu w tym dodatku zaszły spore zmiany. Po marcowej waloryzacji seniorzy nie dostaną niższych 500 plus. Emeryt pobierający obecnie emeryturę 2 tys. zł brutto, otrzymuje teraz świadczenie uzupełniające w wysokości 157, 80 zł. Po 1 marca 2024 r. świadczenie uzupełniające wzrośnie do kwoty 176,58 zł.

Warto też dodać, że jeśli dana osoba pobiera emeryturę, rentę lub też inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż  1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Jakie kryteria trzeba spełnić?
Fot. Freepic
Często chrapiesz w nocy? Możesz cierpieć na jedną z tych chorób Gwiazda TVN jest ciężko chora. "Od kilku dni jeżdżę po SOR-ach"

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Kryteria, które trzeba spełnić:

  • Niezdolność do samodzielnej egzystencji, która została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub też orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, m.in. w gospodarstwie rolnym.
  • Nie jest się też uprawnionym do emerytury oraz renty, nie ma się ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych-zasiłku stałego lub okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń). Osoba nie jest też uprawiona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.
  • Wśród kryteriów wymieniane jest też uprawnienie do tych świadczeń (emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, lecz ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł.

Polecamy: Dodatkowe 800 zł dla rodziców. Wypłata już w piątek

Jak otrzymać świadczenie 500 plus dla seniorów?

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek do ZUS lub przesłać pocztą. Do wniosku o świadczenie trzeba dołączyć:

  • Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji - albo
    wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo. Jeśli orzeczenie znajduje się w dokumentacji emerytalno-rentowej wnioskującego, to nie trzeba go dołączać.
  • Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest też orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czytaj też:

Seniorzy otrzymają dodatkowe 330 zł. Decyzja jest automatyczna!

Trzynasta emerytura będzie szybciej. Niestety, niektórzy jej nie dostaną

Nie tylko dzieci i seniorzy. Zobacz, komu jeszcze przysługują darmowe leki

Polecane