Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie > Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) – na czym polega badanie
Małgorzata Kośla
Małgorzata Kośla 19.03.2022 01:25

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) – na czym polega badanie

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) – na czym polega badanie
pixabay.com

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) – na czym polega badanie

APTT to badanie morfologiczne, które standardowo w tym przypadku polega na pobraniu próbki krwi z żyły łokciowej pacjenta. Zazwyczaj badanie krwi wymaga od pacjenta niejedzenia na minimum osiem godzin przed badaniem – sprawdzenie wyniku czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) jest badaniem, które nie wymaga pojawienia się na czczo. Przed udaniem się do placówki pobraniowej warto jednak pamiętać o tym, aby wypić przed badaniem szklankę wody, to wpłynie na jej rozrzedzenie i ułatwi pobranie krwi. Po pobraniu próbki krwi żylnej, pracownicy w laboratorium próbują odtworzyć proces jej krzepnięcia. Jak wygląda badanie czasu kaolinowo-kefalinowego? Próbka krwi umieszczona w fiolce wypełniona jest cytrynianem sodu z aktywatorem układu wewnątrzpochodnego takiego jak kaolin, fosfolipid kefalinowy. Po takim przygotowaniu próbki następnie mierzy się czas do momentu, kiedy krew zaczyna krzepnąć. Badanie APTT jest często pierwszym krokiem w rozpoznaniu krwotoków lub zaburzeń w krzepnięciu krwi.

Krzepnięcie krwi można określić jako mechanizm obronny organizmu, ponieważ w trakcie zranienia zapobiega przed wykrwawieniem się – proces ten nazywamy homeostazą. Za właściwy przebieg tego procesu odpowiadają ściany naczyń krwionośnych, płytki krwi oraz osoczowe czynniki układu krzepnięcia, które dzielimy na:

- fibrynogen

- II – protrombinę

- V – proakcelerynę

- VII – prokonwertynę

- VIII – czynnik antyhemofilowy A

- IX – czynnik antyhemofilowy B

- X – czynnik Stuarta – Prowera

- XI – czynnik antyhemofilowy C

- XII – czynnik Hagemana

- XIII – czynnik stabilizujący fibrynę

undefined

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) – kto powinien wykonać badanie

Badanie czasu kaolinowo-kefalinowego czyli APTT zaleca się pacjentom, którzy mają planowany zabieg operacyjny lub inwazyjny, np. badanie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ APTT ma wskazuje na prawidłowość procesu krzepnięcie krwi, które przy operacjach i innych zabiegach inwazyjnych jest niezwykle ważny. Badanie czasu kaolinowo-kefalinowego zaleca się także podczas kontroli czynników krzepnięcia chorych na hemofilię oraz u chorych leczonych heparyną niefrakcjonowaną. Co więcej, sprawdzenie czasu krzepnięcia krwi jest obowiązkowe także u pacjentów, u których podejrzewa się skazy krwotoczne, niedobór czynników krzepnięcia (np. II, IX i XI), zakrzepicę żylną lub tętnicę oraz zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Badanie APTT powinien zrobić również pacjent z zespołem rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego oraz pacjent z chorobą wątroby, która może wpłynąć negatywnie na proces homeostazy, czyli krzepnięcia krwi.

undefined

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) – normy

Norma poprawnego czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) dopuszcza czas krzepnięcia krwi do 26-36 sekund. Czas krzepnięcia dłuższy niż podany wskazuje na problemy w funkcji homeostazy. Zanim przejdziemy do interpretacji wyników badania, musimy pamiętać o tym, że podane widełki czasowe mogą różnić się w zależności od laboratorium, w którym robimy badanie. W niektórym placówkach czas ten może obiegać od wyżej podanej normy nawet o 10-20 sekund, więc samodzielna interpretacja wyników nie jest wskazana. Informacji o badaniu i jego wynikach powinniśmy zawsze szukać u źródła – czyli u lekarza zlecającego badanie.

Podwyższone APTT może świadczyć o chorobie Willebranda, hemofilii typu A i B, niedoborach XII i XI czynnika krzepnięcia, białaczce, chorobach wątroby, niedoborach witaminy K. Zaś zaniżony wynik APTT zazwyczaj informuje o nadkrzepliwości krwi, czyli trombofilii, która objawia się incydentami zakrzepowo-zatorowymi i wymaga specjalistycznego leczenia.

Tagi:
Polecane