Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka choroby cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie > Jak wyjść z błędnego koła uzależnienia od palenia?
Barbara Daszuta
Barbara Daszuta 19.03.2022 01:34

Jak wyjść z błędnego koła uzależnienia od palenia?

Jak wyjść z błędnego koła uzależnienia od palenia?
Canva

Wielu palaczy nieraz próbowało zerwać z kosztownym nałogiem palenia papierosów. Jak to zwykle bywa w walce z nałogiem, większość ich starań nie przyniosła pożądanych efektów. Jaki sposób może okazać się pomocny w tej trudnej sytuacji?

Zdaniem specjalistów, uwzględniając trendy wzrostu cen, w 2027 roku za paczkę papierosów będzie trzeba zapłacić aż 23 zł.

Źródło: https://info.newseria.pl/?show_news=1891629405&t=988d5ea8be3af17b57e13d45adb1826a 

Według „Raportu z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu” wykonanego w 2019 roku dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 16% palaczy w ciągu ostatniego roku podjęło próbę rzucenia palenia, a 13% planowało zerwać z nałogiem w niedalekiej przyszłości. 

Źródło: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Postawy-Polak%C3%B3w-do-palenia-tytoniu_Raport-Kantar-Public-dla-GIS_2019.pdf [str. 46]

Dlaczego Polacy podejmują próby ograniczenia palenia tytoniu?

Wśród ankietowanych (poproszonych o wskazanie trzech głównych przyczyn), najwięcej osób (74%) deklarowało, że to rosnące ceny papierosów najskuteczniej wpływają na podjęcie decyzji o ograniczeniu palenia. Następnie wymienione  są czynniki takie, jak: wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych (46%), kampanie społeczne (40%), zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych (31%). Co ciekawe, aż 34% ankietowanych wskazało umieszczanie na paczkach papierosów zdjęć ilustrujących skutki palenia jako skuteczną formę zachęcania do zerwania z nałogiem.

[Tamże, str. 39]

Dlaczego kolejne próby rzucenia palenia zawodzą?

Czasem, mimo wielu poważnych czynników, które przemawiają za rzuceniem palenia, kolejne próby kończą się porażką. Według w.w. raportu, jako główną przyczynę niepowodzenia, ankietowani wymienili obawę przed ich reakcją w sytuacjach stresowych. Kolejną deklarowaną przyczyną jest przebywanie w pobliżu osób palących. Na trzecim miejscu ankietowani wskazali swoje zniechęcenie po wcześniejszych nieudanych próbach rzucenia palenia. Co ciekawe, więcej kobiet niż mężczyzn uzasadniło rezygnację z kontynuacji walki z nałogiem obawą przed przybraniem na wadze (23% kobiet i 10% mężczyzn). 

[Tamże, str. 40]

E-papierosy i podgrzewacze tytoniu

Z w.w. raportu wynika, że już w 2019 roku aż 29% ankietowanych palaczy uznawało e-papierosy za mniej szkodliwe. Może to wskazywać, dlaczego alternatywny sposób dostarczania nikotyny do organizmu (za pomocą np. Vuse) jest niekiedy wybierany jako zamiennik tradycyjnych papierosów. Ponadto, zyskujące na popularności podgrzewacze tytoniu były wskazywane jako mniej szkodliwe przez 25% ankietowanych palaczy (wykres poniżej). 

[Tamże, str. 43]

Wykres nr. 49
Wykres nr. 49, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2019 roku, str. 44

Wykres nr. 49, Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat postaw wobec palenia tytoniu dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2019 roku, str. 44

Opinia specjalisty

O roli papierosów elektronicznych w procesie rzucania palenia wypowiada się w swoich publikacjach m.in. profesor  Andrzej Sobczak (absolwent Politechniki Gdańskiej, pełniący aktualnie funkcję kierownika Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, promotor pierwszego w Polsce doktoratu dotyczącego elektronicznych papierosów „Ekspozycja użytkowników elektronicznych papierosów na wybrane związki toksyczne”, L. Kośmider, 2016). W jednej ze swoich publikacji wskazał on jednoznacznie na to, że Komisja UE uznała e-papierosy za mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów.

„Niezależnie od formy prezentacji wyników można jednoznacznie stwierdzić, że Komisja UE przyznaje, że e-papierosy są mniej szkodliwe od palnych wyrobów tytoniowych”. 

Źródło: https://asobczak.com.pl/a-jednak-mniej-szkodliwe-niz-wyroby-palne/

Podsumowując: stres, nieudane próby porzucenia nałogu oraz obawa przed zbędnymi kilogramami okazali się być głównymi winowajcami braku odpowiedniej mobilizacji u osób uzależnionych do całkowitego wyswobodzenia się z sideł nikotyny. W internecie pojawiają się coraz to nowsze (mniej lub bardziej wiarygodne) sposoby na podtrzymanie ducha walki w tym celu np. stosowanie odpowiedniej diety, hipnoza, sesje terapeutyczne,  a nawet leczenie psychotropowe. Najmniej drastycznym z przywoływanych często środków jest przejście z papierosów na inne produkty „zastępcze” - przez niektóre autorytety uznawane za mniej szkodliwe. Jednak na odpowiednią i skuteczną drogę do wyjścia z nałogu każdego palacza nakłada się wiele znaczących indywiduów, które sprawiają, że nie istnieje jeden „złoty środek” działający na każdego. Mimo to pokładamy ogromną nadzieję, że dotychczas wymyślone środki okażą się na tyle skuteczne, że spadek liczby osób uzależnionych od nikotyny stanie się jeszcze bardziej zauważalny, a skutki uboczne stosowania używek nie będą w tak znacznym stopniu skracać długości życia naszego gatunku.   

Tagi:
Polecane