Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Profilaktyka i leczenie > Nowa lista szczepień. Które z nich będą obowiązkowe?
Piotr Cieciuch
Piotr Cieciuch 14.11.2023 17:26

Nowa lista szczepień. Które z nich będą obowiązkowe?

szczepienia
canva

Program Szczepień Ochronnych na rok 2024 jest już przygotowany. Znajdują się w nim szczepienia obowiązkowe i zalecane. Jakie są zmiany w porównaniu z poprzednim rokiem? Co grozi rodzicom, którzy nie zechcą zaszczepić swoich dzieci? 


 

Szczepienia obowiązkowe na rok 2024

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący Programu Szczepień Ochronnych na rok 2024. Wymieniono w nim zarówno szczepienia obowiązkowe, jak i zalecane. Pierwsze z nich dotycząc dzieci i osób zarażonych na zachorowanie – będą bezpłatne, a realizować je będzie poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży 2024:

W 1. roku życia (wykonuje się je 24 godziny po urodzeniu dziecka), obowiązują szczepienia przeciwko:

 • gruźlicy – śródskórnie szczepionką BCG,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) – pierwsza dawka szczepienia podstawowego

W 2. miesiącu życia (po ukończeniu 6. tygodnia życia), obowiązują szczepienia przeciwko:

 • zakażeniom wywołanym przez rotawirusy (pierwsza dawka szczepienia podstawowego),
 • WZW typu B (druga dawka szczepienia podstawowego),
 • błonnicy, tężcowi, krzutścowi błonicy, inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus Influenzae (pierwsza dawka szczepienia podstawowego),
 • inwazyjnym zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b (pierwsza dawka szczepienia podstawowego)
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae (pierwsza dawka szczepienia podstawowego)

W 4. miesiącu życia (po upływie 4 tygodni od pierwszej dawki) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • zakażeniom wywołanym przez rotawirusy (druga dawka szczepienia podstawowego),

W 4. miesiącu życia( od ukończenia 12. tygodnia życia) obowiązują szczepienia przeciwko:

 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu – polimyelitis (pierwsza dawka szczepienia podstawowego),

W 4. miesiącu życia (od ukończenia 14. tygodnia życia) – po upływie 8 tygodni od pierwszej dawki) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi, krzutścowi,
 • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus Influenzae (druga dawka szczepienia podstawowego),
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae (druga dawka szczepienia podstawowego)

W 5.–6. miesiącu życia (po upływie 4 tygodni od drugiej dawki) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • zakażeniom wywołanym przez rotawirusy (trzecia dawka szczepienia podstawowego)

W 6. miesiącu życia (po upływie 8 tygodni od drugiej dawki) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi (trzecia dawka szczepienia podstawowego)
 • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus Influenzae (trzecia dawka szczepienia podstawowego)
 • poliomyelitis (druga dawka szczepienia podstawowego)

W 7. miesiącu życia (od ukończenia 6. miesiąca życia) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • WZW typu B (trzecia dawka szczepienia podstawowego)

W 2. roku życia:

W 13.–15. miesiącu życia (od ukończenia 12. miesiąca życia) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • odrze, śwince, różyczce (szczepienie podstawowe)

W 13.–15. miesiącu życia (od ukończenia 12. miesiąca życia, po upływie 6 miesięcy od drugiej dawki)) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae (trzecia dawka szczepienia podstawowego)

W 16.–18. miesiącu życia (od ukończenia 15. miesiąca życia)obowiązują szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi (czwarta dawka szczepienia podstawowego)
 • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus Influenzae (czwarta dawka szczepienia podstawowego)

W 6. roku życia (do ukończenia 6. roku życia) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi (pierwsza dawka szczepienia przypominającego)
 • odrze, śwince, różyczce (szczepienie przypominające)
 • poliomyelitis (szczepienie przypominające)

W 14. roku życia (do ukończenia 14. roku życia) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi, krztuścowi (druga dawka szczepienia przypominającego)

W 19. roku życia (do ukończenia 19. roku życia) obowiązują szczepienie przeciwko:

 • błonicy, tężcowi (trzecia dawka szczepienia przypominającego)

Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi:
Szczepienie przeciwko:

 • błonicy
 • inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b,
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae,
 • krztuścowi,
 • nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince),
 • odrze,
 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),
 • różyczce,
 • tężcowi,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
 • C. Szczepienia poekspozycyjne:
   

Szczepienia przeciwko: 

 • wściekliźnie,
 • błonicy,
 • tężcowi.

Projekt bez nazwy - 2023-11-14T171151.491.png

Szczepienia wracają do aptek! Nowelizacja ustawy refundacyjnej Coz wypisywaniem recept? Apel pielęgniarek

Szczepienia zalecane 2024 r.

Są to szczepienia rekomendowane dla osób w określonym wieku i dla osób, wśród których występują konkretne wskazania zdrowotne W porównaniu z poprzednimi latami pojawiło się na tej liście szczepienie przeciwko COVID-19 i zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV). Są to szczepienia przeciwko:

 • COVID-19,
 • grypie (domięśniowo i donosowo),
 • zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV),
 • inwazyjnym zakażeniom Neisseria Meningitidis,
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus Pneumoniae,
 • inwazyjnym zakażeniom Haemophilus Influenzae typu b,
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM),
 • WZW typu B,
 • WZW typu A,
 • odrze, śwince, różyczce,
 • błonicy, tężcowi, krztuścowi,
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV),
 • gruźlicy,
 • cholerze,
 • durowi brzusznemu,
 • wściekliźnie,
 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),
 • ospie wietrznej,
 • półpaścowi,
 • japońskiemu zapaleniu mózgu,
 • żółtej gorączce.

Co grozi rodzicom, którzy nie zaszczepią swoich dzieci?

W 2022 r. roku 6399 osób odmówiło szczepień. W związku z tym wystawiono 3150 tytułów wykonawczych. Ministerstwo Zdrowia chce uproszczenia procedury karania za niewykonanie obowiązkowych szczepień. 

Od kilkunastu lat obserwowana jest tendencja do malejącego stanu zaszczepienia i wzrost liczby osób, które uchylają się od szczepień". – powiedział Dariusz Poznański, szef Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, podczas jedno z posiedzeń senackiej Komisji Zdrowia.

Rodzice, którzy odmówili zaszczepienia dziecka, w pierwszej kolejności otrzymują wezwanie od powiatowych inspektorów sanitarnych. Gdy nie przynosi to skutku, rodzic może otrzymać karę pieniężną – egzekwuje ją powiatowy państwowy inspektor sanitarny, odpowiadający za wszczęcie postępowania i nadzorujący jego przebieg.

Jednorazowa grzywna może wynieść maksymalnie 10,000 zł. Łączna kwota wszystkich grzywien nie może być jednak wyższa niż 50,000 zł. Rodzic może zostać również poddany kontroli ze strony sądu opiekuńczego, który ma zadanie sprawdzić, czy brak szczepienia nie godzi w dobro dziecka. Jest uchylanie się od szczepienia uznane zostanie za krzywdzące dla dziecka, sąd rodzinny może ograniczyć prawa rodzicielskie.