Haloperidol – zastosowanie, działanie i skutki uboczne.

Haloperidol – zastosowanie, działanie i skutki uboczne.
https://pixabay.com/pl/illustrations/g%C5%82owy-ludzkie-g%C5%82owy-p%C3%B3%C5%82-profil-196541/
Autor Paulina Piziorska09.03.2021

Farmaceutyk o nazwie Haloperidol należy do leków specjalistycznych stosowanych w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych. Sprawdź, czy to bezpieczny i skuteczny lek oraz czego możesz spodziewać się w trakcie kuracji z jego udziałem!

Haloperidol należy do leków o silnym działaniu powszechnie stosowanych w psychiatrii. Najczęściej przepisuje się go pacjentom cierpiącym na stany schizoidalne, psychozy czy inne zaburzenia zachowania. Zdarzają się jednak również przypadki leczenia objawowego zespołu Tourette’a czy opornej na leczenie czkawki, a i to nie wszystko! Warto zatem poznać wszystkie zastosowania leku Haloperidol oraz zapoznać się z listą przeciwwskazań do jego przyjmowania. Sprawdź, czy Haloperidol jest odpowiednim dla ciebie wyborem i uzupełnij swoją wiedzę przed rozpoczęciem farmakoterapii. W niniejszym artykule dowiesz się także poza powyższymi, jakich skutków ubocznych działania leku możesz się spodziewać oraz w jaki sposób przyjmować Haloperidol, aby zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia.

Haloperidol – charakterystyka i zastosowanie

Farmaceutyk o nazwie Haloperidol stosowany jest przede wszystkim w procesie leczenia różnego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych, a wydawany jest jedynie na podstawie ważnej recepty przepisanej przez lekarza specjalistę. Najważniejszymi wskazaniami do stosowania tego leku są wymienione poniżej.

Dorośli:

· schizofrenia - leczenie objawów i zapobieganie nawrotowi symptomów,

· innego rodzaju psychozy, szczególnie paranoidalne,

· mania i hipomania,

· zaburzenia behawioralne – agresja, nadmierna ruchliwość i skłonność do autoagresji u osób niepełnosprawnych umysłowo oraz u pacjentów z uszkodzeniem mózgu,

· oporna na leczenie innego rodzaju czkawka,

· niepokój i pobudzenie u osób starszych,

· zespół Tourette’a i tiki poważnie zaburzające codzienne funkcjonowanie.

Dzieci:

· zaburzenia behawioralne – zwłaszcza zachowania agresywne i nadmierna ruchliwość,

· zespół Tourette’a,

· schizofrenia dziecięca.

Haloperidol – ostrzeżenia i środki ostrożności

Jak w przypadku każdego farmaceutyku tak i tutaj istnieje szereg przeciwwskazań do stosowania Haloperidolu. Wśród nich znajdują się przede wszystkim:

· alergia lub nadwrażliwość na substancję czynną lub pozostałe składniki leku,

· stany śpiączkowe,

· zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego,

· uszkodzenie zwojów podstawy mózgu,

· choroba Parkinsona,

· zaburzenia pracy serca różnego rodzaju (do konsultacji z lekarzem),

· ciąża oraz karmienie piersią (do konsultacji z lekarzem).

Przed rozpoczęciem kuracji przy pomocy leku Haloperidol należy bezwzględnie poinformować lekarza o przyjmowanych lekach oraz o codziennych dolegliwościach, nawet tych, które wydają się choremu mało znaczące. Haloperidol może bowiem zwiększać ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń pracy narządów oraz wywoływać nieprawidłowe reakcje w połączeniu z niektórymi lekami.

Podczas farmakoterapii należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn ze względu na czynniki związane z obniżeniem funkcji umysłowych. Ma to miejsce szczególnie na początku kuracji, jeżeli zaczynamy przyjmowanie leku Haloperidol od dużych dawek.

UWAGA!!! Zarejestrowano zwiększenie ryzyka nagłego zgonu w wyniku przyjmowania leku Haloperidol, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Nie posiadamy jednak wystarczających danych, potwierdzających przyczynę wystąpienia takiej sytuacji.

Haloperidol – stosowanie i działania niepożądane

Stosowanie leku Haloperidol każdorazowo powinno odbywać się pod nadzorem lekarza psychiatry (czasem również lekarzy innych specjalności). Nie należy zatem zmieniać dawki (zmniejszać jej czy zwiększać) bez wyraźnego polecenia, a przede wszystkim samodzielnie odstawiać leku. Podczas kuracji pacjent powinien mieć stały kontakt z lekarzem i w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów natychmiast zgłosić się do szpitala.

Dawkowanie leku Haloperidol dostosowuje się przede wszystkim do wieku pacjenta, rodzaju oraz stopnia zaawansowania choroby. Szczególnie ważne dla lekarza jest również uzyskanie informacji na temat tego, jak pacjent reagował na wcześniej stosowane leki neuroleptyczne. Podstawą jest stosowanie najmniejszych możliwych dawek leku. Oznacza to, że kurację zaczyna się od bardzo małych dawek, w razie konieczności zwiększając je do znacznych ilości. Wszystko to jednak ZAWSZE pod ścisłą kontrolą lekarską.

Istnieje bardzo wiele działań niepożądanych, które mogą pojawić się w wyniku przyjmowania leku Haloperidol. Najczęściej występującymi są: zaburzenia pozapiramidowe (34%), zaburzenia snu (19%), pobudzenie (15%), hiperkineza (13%), ból głowy (12%), zaburzenia psychotyczne (9%), zaburzenia nastroju (8%), zwiększenie masy ciała (8%), niedociśnienie ortostatyczne (7%), senność (5%).

Następny artykuł