Pacjenci.pl > Choroby cywilizacyjne > O profilaktyce i ograniczaniu palenia w Sejmie
Redakcja Pacjenci.pl
Redakcja Pacjenci.pl 19.07.2023 18:47

O profilaktyce i ograniczaniu palenia w Sejmie

Ograniczenie palenia
Canva

Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego podjął szeroko zakrojoną dyskusję na temat problemu palenia wśród Polaków. Liczni parlamentarzyści i grono ekspertów, w tym krajowy koordynator ds. walki z uzależnieniami rządu Republiki Czeskiej, dyskutowali na temat możliwości zredukowania liczby palących wyroby tytoniowe oraz – co znamienne – o programach redukcji szkód wśród tych, którzy zmagają się z uzależnieniem. 

Profilaktyka i ograniczenie palenia

Palenie jest olbrzymim problemem w Polsce i na świecie, ale z danych wynika, że w Polsce stale i nałogowo papierosy pali około 8 milionów Polaków. Koszty tego nałogu są olbrzymie. Jesteśmy jednym z państw, w którym umieralność na choroby nowotworowe jest jedyną z największych w Europie 

Mówił Rajmund Miller (KO), przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. zdrowia publicznego. 

Pytanie jest takie, jak według Państwa ten problem wygląda i jakie mamy podjąć działania, aby ten problem się zmniejszył 

Dodawał zwracając się do zgromadzonych na sali ekspertów. 

Eksperci są ze sobą zgodni

Głos w sprawie zabrał między innymi profesor Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie, który podkreślił, że epidemia palenia w Polsce kwitnie, a środki zapobiegawcze pozostają na etapie ustaleń, a nie realizacji.

Miałem przyjemność być powołanym przez ministerstwo zdrowia Republiki Czech, ministerstwo zdrowia Słowacji i senat Słowenii do międzynarodowego zespołu specjalistów w momencie, kiedy te kraje wprowadzały – Czesi dosłownie dwa miesiące temu – dokumenty, które będą obowiązywały i będą stanowiły politykę ograniczenia zachowań ryzykownych, w tym palenia papierosów i nadmiernego picia alkoholu w następnych latach. - Oni już przestali dyskutować 

Podkreślał profesor Andrzej Fal zaznaczając, że w Polsce nadal jesteśmy na etapie rozmów poświęconych ograniczaniu epidemii palenia, podczas gdy mamy już zagraniczne wzorce, które od etapu dysput przeszły do realnych działań.

Eksperci uczestniczący w posiedzeniu zespołu parlamentarnego byli zgodni – w kwestii palenia tytoniu powinniśmy reagować jak najszybciej i korzystać ze sprawdzonych już rozwiązań i wzorców, które mogą wesprzeć ograniczanie epidemii. 

Główne filary postępowania w obszarze kontroli tytoniu to stosowanie polityki opartej na naukowo udowodnionej i wyważonej koncepcji zapobiegania zagrożeniom i ograniczania szkód, jednoczesne zapewnienie odpowiedniego finansowania zarówno programów i usług profilaktycznych, regulacja substancji uzależniających, odpowiadającej stopniowi ich szkodliwości.

Wyliczał profesor Andrzej Sobczak reprezentujący Wydział Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szukając przykładów państw, których ustawodawstwo i programy społeczne mogłyby stać się dla Polski wzorcowe, wiele autorytetów wskazało Szwecję – jako państwo daleko już posunięte w swojej polityce ograniczania konsumpcji tytoniu – oraz Czechy, które niedawno podjęły wyzwanie walki z nałogiem w społeczeństwie. 

Skuteczności dowiodły trzy podstawowe strategie ograniczania palenia tytoniu

W rozwiązywaniu problemu uzależnień będziemy stosować politykę opartą na naukowo udowodnionej i wyważonej koncepcji zapobiegania i redukcji szkód, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego finansowania zarówno programów i usług profilaktycznych, jak i regulacji substancji uzależniających w sposób adekwatny do stopnia ich szkodliwości

Mówił Jindřich Vobořil, Krajowy koordynator ds. walki z uzależnieniami rządu Republiki Czeskiej.

Profesor Wojciech Rogowski, Koordynator Oddziału Onkologii Klinicznej, Chemioterapii, Badań Klinicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku wskazywał, że skuteczności dowiodły trzy podstawowe strategie ograniczania palenia tytoniu: zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, ograniczenie konsumpcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz minimalizacja szkód, np. poprzez podnoszenie podatków na papierosy i stosowanie ekonomicznych zachęt dla palaczy do przestawienia się na wyroby mniej szkodliwe.

Prof. Rogowski przypominał, że według FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków), nie istnieją produkty tytoniowe obojętne dla zdrowia. Wszystkie są szkodliwe. Ale poziom szkodliwości jest zróżnicowany dla różnych wyrobów.

Wskazywał również – powołując się na przykład Szwecji – że możliwe jest ograniczenie liczby chorób wywołanych produktami tytoniowymi poprzez intensywną promocję alternatyw dla papierosów tradycyjnych.

Rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworami wśród mężczyzn we wszystkich krajach Europy za wyjątkiem Szwecji - mówił prof. Rogowski. Rząd Szwecji podnosił ceny na papierosy utrzymując niższą cenę dla snusu – zmuszając większość palaczy do rzucenia nikotyny lub przestawienia się na produkt mniej szkodliwy (snus lub doustne saszetki z nikotyna) - Dodawał ekspert.

O odważnym kroku Szwecji w kwestii promocji mniej szkodliwych produktów nikotynowych mówił również prof. Andrzej Sobczak podkreślając, że brakującą strategią w polityce WHO oraz w Polsce jest właśnie redukcja szkód polegająca na przejściu z palnych wyrobów tytoniowych na mniej szkodliwe, w których wyeliminowano proces spalania tytoniu.

Wytyczne NICE (National Institute for Health and Care Excellence, Wielka Brytania) to oparte na dowodach zalecenia dotyczące zdrowia i opieki. Obejmują one m.in. NTZ oraz e-papierosy, aby pomóc ludziom rzucić palenie lub zmniejszyć szkody spowodowane paleniem - mówił prof. Andrzej Sobczak.

Parlamentarzyści i eksperci zgodzili się, że potrzebne jest wdrożenie działań ograniczania palenia produktów tytoniowych i potrzebna jest do tego współpraca ponad resortowa, na poziomie rządowym, która pozwoli uwzględnić zarówno kwestie zdrowotne, jak i ekonomiczne mające wpływ na rozprzestrzenianie się w Polsce epidemii palenia papierosów.

Polecane