Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie Psychiczne > Przymusowe leczenie alkoholizmu. Jak to załatwić?
Daria  Siemion
Daria Siemion 17.04.2024 15:48

Przymusowe leczenie alkoholizmu. Jak to załatwić?

Mężczyzna leży w łóżku na odwyku
Fot. Freepik

Wiele osób uzależnionych od alkoholu uważa, że nie ma żadnego problemu i nie chce się poddać leczeniu. Cierpi wtedy życie rodzinne, społeczne, nierzadko finansowe. Jak pomóc takiej osobie? Okazuje się, że polskie prawo daje ku temu narzędzia.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na przymusowe leczenie. Taki nakaz w każdej chwili może wydać sąd. Niezbędna jest jednak współpraca ze stronu gminy lub prokuratury i spełnienie kilku ważnych warunków.  Oto jak załatwić alkoholikowi przymusowe leczenie – opis krok po kroku.

Przymusowy odwyk od alkoholu – lista warunków

Samo uzależnienie od alkoholu to za mało, aby wysłać chorego na przymusową terapię. Potrzebne jest spełnienie jeszcze jednego warunku – alkoholik musi szkodzić nie tylko sobie, ale i innym osobom, np. swoim bliskim. Może to robić na kilka sposobów.

Chory na alkoholizm może być wysłany na przymusowy odwyk, jeśli:
1. Powoduje rozkład życia rodzinnego.
2. Powoduje demoralizację małoletnich.
3. Uchyla się od obowiązku zaspokojania potrzeb rodziny.
4. Systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Istotne jest to, że spełnione muszą być wszystkie przesłanki. Taką osobę sąd może zobowiązać do leczenie odwykowego o charakterze stacjonarnym lub ambulatoryjnym w ośrodku terapii uzależnień.

pexels-cottonbro-6857786.jpg
Alkoholizm to choroba, która dotyka wielu osób Fot. Pexels / cottonbro studio
Alkohol na imprezie. Psycholog o tym, dlaczego pijemy i czy można bawić się dobrze bez kieliszka Selma Blair opowiedziała o zmaganiach z alkoholizmem. Gdy zaczynała, miała zaledwie 7 lat

Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe – gdzie złożyć?

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej. Jej adres można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta. 

Tam należy wystąpić z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do skierowania osoby uzależnionej od alkoholu na przymusowy odwyk. Wzór wniosku o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe można znaleźć tutaj.

Z takim wnioskiem mogą wystąpić członkowie rodziny chorego, jego przyjaciele, współpracownicy, a także instytucje takie jak policja czy ośrodek pomocy społecznej. Do dokumentu warto załączyć zeznania świadków lub materiały policji.

Wnioski o przymusowy odwyk – jak rozpatruje je GKRPA?

GKRPA po otrzymaniu wniosku może wezwać osobę uzależnioną od alkoholu na badanie przez biegłych psychiatrów lub psychologów albo na rozmowę. Jeśli nie przyjdzue, sprawa trafi do sądu. Podobny wniosek może złożyć prokuratura.

GKRPA uruchamia procedurę sądową, jeśli:
1. Osoba uzależniona od alkoholu odmawia leczenia odwykowego, choć opinie biegłych psychiatrów i psychologów potwierdzają nałóg.
2. Osoba uzależniona od alkoholu zadeklaruje badanie przez biegłych, ale się na nie nie zgłosi.
3. Osoba uzależniona od alkoholu nie stawi się w GKRPA na wezwanie.
4. Osoba uzależniona od alkoholu odmówi badania oraz leczenia. 

GKRPA składa wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej. Sąd rozpatruje taki wniosek w trybie nieprocesowym. Orzekając konieczność przymusowego leczenia odwykowego, może zasądzić też nadzór kuratora.

Co ważne, postępowanie sądowe o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu jest bezpłatne, a obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak jest to konieczne, jednak nie dłużej niż 2 lata od chwili uprawomocnienia wyroku. Od decyzji sądu można apelować.

Zobacz też:

Alkohol "karmi" raka przełyku. Przeżywa tylko 5 procent chorych

„Pacjent ma katastroficzne wizje. To trwa kilka dni” – mówi psychiatra o delirium alkoholowym

Bezpłatna pomoc dla rodzin uzależnionych od alkoholu. Wchodzi nowy przepis

źródło: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Polecane