Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Choroby > Koniec ze składką zdrowotną ZUS dla wybranych grup osób. Czy się do niej zaliczasz?
Redakcja Pacjenci.pl
Redakcja Pacjenci.pl 05.02.2024 12:17

Koniec ze składką zdrowotną ZUS dla wybranych grup osób. Czy się do niej zaliczasz?

składka zdrowotna ZUS
shutterstock

Osoby z aż jedenastu grup nie mają obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej z budżetu państwa.  Zmiana ma związek z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw. Czy należysz do “wybrańców” ZUS-u?


 

Tych 11 grup nie musi opłacać składki zdrowotnej

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarzy dentysty i niektórych innych ustaw, obowiązująca od początku 2023 r., wprowadziła znaczące zmiany.

„Polegają na wyłączeniu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za wybrane grupy ubezpieczonych, za których składka zdrowotna była dotychczas finansowana ze środków budżetu państwa. Osoby te nadal pozostają w ubezpieczeniu zdrowotnym, lecz bez obowiązku comiesięcznego opłacania za nie składek na to ubezpieczenie”. - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie się opłacać za:

 1. osoby pobierające rentę przyznaną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i członków ich rodzin. Dotyczy to również osób, które straciły wzrok z powodu działań wojennych w latach 1939-1945 lub z powodu eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujące dochody z tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów (zgłaszane z kodem tytułu ubezpieczenia: 25 10 xx, 25 11 xx);
 • żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, pełniących terytorialną służbę wojskową, zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, żołnierzy powołanych do służby w aktywnej rezerwie w dniach pełnienia tej służby, żołnierzy pasywnej rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w dniach odbywania tych ćwiczeń lub pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 11 10 xx);
 • uczniowie, rozumiani zgodnie z przepisami o systemie oświaty,
 • dzieci przebywające w domach pomocy społecznej i innych placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, opiekuńcze lub wychowawcze,
 • bezrobotni, którzy nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium,
 • osoby, które nie pobierają zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (zgłaszanych z kodem tytułu ubezpieczenia 09 40 xx, 09 41 xx);
 • studenci i doktoranci,
 • kombatanci i osoby represjonowane niepodlegające ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierające emerytury lub renty,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • absolwenci odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż i osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

shutterstock_1844551357.jpg

ZUS kontroluje, co pacjenci robią na zwolnieniu. Mnóstwo L4 zakwestionował Twoja emerytura od tego zależy. Jak udokumentować składki na ZUS?

NFZ poinformowało o kolejnych zmianach

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego zyskała kolejna grupa osób. Związane jest to z pojawieniem się ustawy o świadczeniu wspierającym.

 • Ubezpieczonymi są — od dnia przyznania świadczenia do dnia utraty prawa do jego pobierania — osoby pobierające świadczenie wspierające, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429).
 • Objęte ubezpieczeniem są także osoby, które nie mogą podjąć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające — od dnia rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki do dnia jego zakończenia.

Wymienione grupy ubezpieczonych zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami – kto otrzyma?

Kierowane jest bezpośrednio dla osoby z niepełnosprawnościami, która ma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Jak wynika z przyjętej ustawy wysokość świadczenia wspierającego dla osoby z niepełnosprawnościami jest powiązana z rentą socjalną – w 2023 r. renta po waloryzacji wynosi 1588,44 zł brutto miesięcznie.

Wysokość świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami zależeć będzie od poziomu potrzeby wsparcia – jej wysokość wyniesie od 40% do 220% renty socjalnej.

Ostateczna decyzja dotycząca potrzeby wsparcia zależeć będzie od wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie wniosków osób z niepełnosprawnościami.

Więcej szczegółów na stronie ZUS-u: https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-na-ubezpieczenia/zdrowotne

źródła: rynekzdrowia.pl, serwisy.gazetaprawna.pl