Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Zdrowie > Wybierasz się do sanatorium? Zmiany warunków dla kuracjuszy
Joanna Kamińska
Joanna Kamińska 15.11.2023 15:18

Wybierasz się do sanatorium? Zmiany warunków dla kuracjuszy

sanatorium
canva.com

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe wymogi dla placówek prowadzących leczenie uzdrowiskowe. Jakie zmiany czekają kuracjuszy? Jedna z nich to dostosowanie uzdrowisk do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Na zgłaszanie uwag jest 10 dni.

Projekt regulacji ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego z uwagi na konieczność dostosowania obowiązujących rozwiązań do rzeczywistych potrzeb i warunków leczenia uzdrowiskowego przy zachowaniu wszelkich standardów i norm bezpieczeństwa pacjentów. Część regulacji zdezaktualizowała się w ciągu 10 lat ich obowiązywania. 

W wymaganiach wobec przychodni uzdrowiskowej określono jej elementy składowe: gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne zbiorowe, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie powinno być dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach. 

Projekt bez nazwy - 2023-11-15T122310.740.png

Operacja biodra. Kolejki są krótsze. I nie ma rejonizacji Nowa lista szczepień. Które z nich będą obowiązkowe?

Definicja pokoju łóżkowego

W projektowanej regulacji zmodyfikowano proponowany katalog definicji, w stosunku do pojęć użytych w uchylanym rozporządzeniu, w ten sposób, że:

  • zrezygnowano z dwóch oddzielnych pojęć, tj. z gabinetu lekarskiego i gabinetu zabiegowego na rzecz gabinetu diagnostyczno-zabiegowego wskazując, że jest to pomieszczenie służące do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym;
  • dokonano wyodrębnienia warunków, jakie musi spełniać pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne zbiorowe. W przypadku pomieszczenia higieniczno-sanitarnego odstąpiono od wymogu jego wyposażenia w natrysk, natomiast wprowadzono warunek posiadania uchwytu zapewniającego bezpieczeństwo przy korzystaniu z toalety oraz dozownika z płynem antyseptycznym;
  • wprowadzono definicję pokoju łóżkowego, przez które należy rozumieć pomieszczenie dla pacjentów wyposażone w łóżko lub łóżka jednoosobowe, umywalkę z wodą ciepłą i zimną oraz pojemnik na odpadki.

Warunki, jakie musi spełniać pokój dla pacjenta

Wprowadzono warunki stanowiące, że:

  • pokoje chorych nie mogą znajdować się poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku
  • dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
  • zespoły pomieszczeń stanowiących oddziały łóżkowe szpitala uzdrowiskowego, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, nie mogą być przechodnie;
  • kształt i powierzchnia pomieszczeń zakładu lecznictwa uzdrowiskowego umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie;
  • w budynkach szpitala uzdrowiskowego nie mogą być stosowane zsypy;
  • w pokojach łóżkowych zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego.

Minimum 2% łóżek dla osób z niepełnosprawnościami

W projekcie zmodyfikowano regulację dotyczącą obowiązku posiadania w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego (świadczącego stacjonarne i całodobowe usługi) na piętrze pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach. 

Zaznaczono, że w tego rodzaju placówkach należy zapewnić co najmniej 2 proc. z ogólnej liczby pokoi i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostępnych dla tej grupy pacjentów. Ponadto musi być w nich co najmniej jedna sala izolacyjna.

Źródło: cowzdrowiu.pl

Chcesz podzielić się historią swojego pobytu w sanatorium na portalu Pacjenci.pl? Opisz ją dla nas i innych pacjentów. Możesz dołączyć swoje zdjęcie. A jeśli wolisz pozostać anonimowa lub anonimowy, zaznacz to :) Kontakt: [email protected]