dr Adam Kobayashi: Przedszkolaki rozpoznają udar mózgu

dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prezydent elekt Sekcji Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
fot. Świat Lekarza
Autor Bożena Stasiak24.03.2021

Aż trudno w to uwierzyć, ale tak jest: co 6,5 min. ktoś w Polsce dostaje udaru mózgu. Według Światowej Organizacji Udarów Mózgu doświadczy go w swoim życiu co 4-osoba. Ok. 30 proc. umiera w ciągu pierwszego roku po udarze, a większość z tych, którzy przeżyją, pozostanie na trwale niepełnosprawnymi.

Prawdopodobnie ta dramatyczna statystyka nie byłaby tak dramatyczna, gdybyśmy w porę potrafili rozpoznawać pierwsze objawy udaru. Bo czas liczy się tu szczególnie, im wcześniej chory otrzyma specjalistyczna pomoc, tym większe szanse na przeżycie. Dlatego cieszy trwająca właśnie akcja edukacyjna, skierowana tym razem do przedszkolaków i dzieci z klas I-III, mająca uświadamiać tę grupę, jak rozpoznawać udar mózgu i jak wówczas postępować. Akcja jest częścią międzynarodowej kampanii FAST Heroes 112, będącej inicjatywą międzynarodowego grona ekspertów. Charyzmatyczni dziadkowie i ich wnuczek Tomy problem udaru mózgu przedstawiają w bardzo ciekawy i przystępny sposób.

- Już nawet kilkuletnie dzieci mogą uczyć się rozpoznawać symptomy udaru mózgu i sprawnie reagować w sytuacjach zagrożenia życia swoich najbliższych – mówi dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prezydent elekt Sekcji Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. – To niezwykła grupa odbiorców, którzy chłoną wiedzę jak gąbki, są ciekawi świata i łatwo przyswajają nowe wiadomości. Co więcej, mają w sobie naturalną potrzebę niesienia pomocy innym. Uważam, że edukując dzieci, edukujemy całe społeczeństwo, a w zakresie upowszechniania wiedzy na temat udaru mózgu mamy nadal wiele do zrobienia. Cieszy nas, że tyle szkól i przedszkoli entuzjastycznie odpowiedziało na apel i zadeklarowało udział.

Następny artykuł