Pacjenci.pl > Zdrowie > Udar mózgu krwotoczny a niedokrwienny – czym się różnią i który jest groźniejszy?
Joanna Kamińska
Joanna Kamińska 04.05.2023 15:33

Udar mózgu krwotoczny a niedokrwienny – czym się różnią i który jest groźniejszy?

mózg
canva.com

Udar mózgu jest chorobą mózgowo - naczyniową, w której dochodzi do obumarcia fragmentu mózgu wskutek zaburzeń krążenia mózgowego. Ze względu na mechanizm prowadzący do uszkodzenia mózgu wyróżniamy 2 rodzaje udaru mózgu: niedokrwienny i krwotoczny.  Czym się charakteryzują i który stanowi większe zagrożenie dla życia? Artykuł powstał na podstawie rozmowy ze specjalistą kardiologiem dr n. med. Ewą Uścińską. 

Czynniki ryzyka udaru mózgu

„Proces odpowiedzialny za objawy i powikłania udaru zlokalizowany jest w tkance mózgowej, natomiast przyczyny tkwią w układzie krążenia, głównie w naczyniach krwionośnych.” - powiedziała dr n. med. Ewa Uścińska. 

Ryzyko wystąpienia udaru, zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego wiąże się z działaniem następujących czynników: 

 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia lipidowe (nieprawidłowy stosunek apoliprotein B do A1)
 • palenie papierosów
 • nadużywanie alkoholu
 • otyłość
 • nieprawidłowa dieta
 • brak aktywności fizycznej
 • cukrzyca
 • stres
 • wiek
 • choroby serca

Projekt bez tytułu - 2023-05-04T135829.457.png

Czy udar mózgu może się powtórzyć? Jak powinna wyglądać profilaktyka udaru? Udar pnia mózgu - najcięższa postać udaru. Jakie może dawać objawy?

Udar niedokrwienny

Udar niedokrwienny zdarza się częściej i stanowi około 80% wszystkich udarów. Dochodzi do niego wskutek utrudnionego dopływu krwi do mózgu, będącego następstwem: 

 • zamknięcia światła naczynia mózgowego przez materiał zatorowy, który pochodzi z różnych części krwiobiegu
 • krytycznego zwężenia światła naczynia mózgowego przez blaszkę miażdżycową

Udar niedokrwienny nazywany jest potocznie zawałem mózgu. Kiedy zostaje zamknięte naczynie krwionośne, dochodzi do niedokrwienia fragmentu mózgu, powstania martwicy i to jest właśnie zawał” - powiedziała dr n. med. Ewa Uścińska. 

Udar krwotoczny

Udar krwotoczny występuje rzadziej, jednak jest bardziej niebezpieczny. Do udaru krwotocznego dochodzi wskutek pęknięcia ściany tętnicy mózgowej i wylania się krwi poza naczynie, co prowadzi do uszkodzenia mózgu w najbliższej okolicy. 

Przyczyny udaru krwotocznego: 

 • pęknięcie naczynia mózgowego
 • pęknięcie tętniaka

Przebieg udaru krwotocznego jest nieprzewidywalny, ponieważ nie wiemy, czy krwotok się skończy i kiedy się skończy. W tym typie udaru rozległość uszkodzeń jest zazwyczaj większa, a możliwości leczenia są ograniczone.” - powiedziała dr n. med. Ewa Uścińska. 

Udar krwotoczny nazywany jest potocznie wylewem. „Chociaż nie jest to nazwa medyczna, jest właściwa, gdyż trafnie oddaje mechanizm prowadzący do uszkodzenia mózgu.” - powiedziała dr n. med. Ewa Uścińska. 

Udar niedokrwienny a udar krwotoczny - rokowania pacjentów

Udar mózgu jest poważnym stanem, obarczonym dużym ryzykiem zgonu. To trzecia co do częstości przyczyna śmierci i najczęstsza przyczyna trwałego inwalidztwa osób dorosłych. Śmiertelność spowodowana udarem niedokrwiennym wynosi 20%. Groźniejszy jest udar krwotoczny, w przypadku którego śmiertelność sięga aż 50%. 

Część pacjentów po przebytym udarze nie wraca całkowicie do zdrowia. Mogą utrzymywać się zaburzenia świadomości, poważne dysfunkcje poznawcze, niedowłady z przykurczami, duże trudności w poruszaniu się, brak zdolności do samoobsługi i konieczność opieki w różnym zakresie. Inne problemy to zaburzenia mowy czy zaburzenia pamięci, które wykluczają z życia społecznego czy z aktywności zawodowej.” - powiedziała dr n. med. Ewa Uścińska. 

Polecane