Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Profilaktyka i leczenie > Nowe rozporządzenie minister zdrowia. Zmiany dla ośrodków w Krajowej Sieci Onkologicznej
Sylwia  Wamej
Sylwia Wamej 14.05.2024 09:09

Nowe rozporządzenie minister zdrowia. Zmiany dla ośrodków w Krajowej Sieci Onkologicznej

Izabela Leszczyna, Minister Zdrowia, rozporządzenie
Fot. East News/ Paweł Wodzynski

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna wydała rozporządzenie wprowadzające zmiany dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i ośrodków wojewódzkich należących do Krajowej Sieci Onkologicznej w obszarze współczynników korygujących i ryczałtu.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać od wtorku, 14 maja. Jakie zmiany zostaną podjęte w nowym rozporządzeniu?

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 14 maja

Od wtorku, 14 maja zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie minister zdrowia - Izabeli Leszczyny. W poniedziałek w Dzienniku Urzędowym opublikowano rozporządzenie dotyczące sposobu zmian ustalania wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego oraz poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz współczynników korygujących.

W nowym rozporządzeniu na podstawie art. 38 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej czytamy, że wprowadzane są następujące zmiany:

Zmiany  w rozporządzeniu
Fot. East News/ Paweł Wodzynski
Ten olejek to prawdziwy napinacz skóry. Sprawia, że zmarszczki znikają Czy można zmienić termin wyjazdu do sanatorium? Tak, ale trzeba spełnić kilka warunków

O jakich zmianach mowa w rozporządzeniu?

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. poz. 650 oraz z 2024 r. poz. 414) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących (Dz. U. poz. 2801) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 i 7 oraz w § 6 w ust. 2 wyrazy „art. 35 ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 35 ust. 2”; 2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Współczynniki korygujące, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KSO, obliczone po raz pierwszy w ter minie, o którym mowa  w art. 56 ust. 5 ustawy o KSO, obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ich obliczenia.”;

Zmiany w wysokości ryczałtu

w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM na okres rozliczeniowy liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie wykazu WOM, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy o KSO, do dnia 31 grudnia 2025 r., 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ustali w terminie do 75 dni od dnia publikacji wykazu WOM, na podstawie obliczeń przekazanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w terminie do  45 dni od dnia publikacji wykazu WOM.” § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie we wtorek, 14 maja.

Czytaj też:

Jednorazówki miały zniknąć ze sklepów, ale ministerstwo się ociąga. Dlaczego?

Koniec kolejek do lekarzy. Duże zmiany dla pacjentów, lecz nie dla wszystkich

"Pobiliśmy rekord". Nowa lista leków refundowanych od kwietnia
 

Polecane