Wyszukaj w serwisie
choroby profilaktyka problemy cywilizacyjne zdrowie psychiczne żywienie zdaniem lekarza uroda i pielęgnacja
Pacjenci.pl > Profilaktyka i leczenie > Skontrolowano jedzenie w polskich szpitalach. Wykryto nieprawidłowości
Sylwia  Wamej
Sylwia Wamej 20.06.2024 11:45

Skontrolowano jedzenie w polskich szpitalach. Wykryto nieprawidłowości

Szpitale, jedzenie
Fot. East News/Marcin Gadomski/ Agencja SE

Kontrola ws. żywienia pacjentów w opolskich szpitalach została przeprowadzona i krytycznie oceniona przez delegaturę NIK w Opolu. Wnikliwie, ale i krytycznie ocenione zostały procedury zamówień stosowane przy zakupie żywności dla pacjentów. 

Pozytywnie z kolei Najwyższa Izba Kontroli oceniła zatrudnianie przez placówki szpitalne dietetyków układających menu dla chorych osób.

Kontroli poddane zostały cztery placówki

Kontroli poddane zostały cztery placówki: Prudnickie Centrum Medyczne, Brzeskie Centrum Medyczne, 116. Szpital Wojskowy w Opolu oraz Opolskie Centrum Onkologii.

Kontrolerzy NIK zauważyli, że w każdym z badanych podmiotów w realizacji oraz przygotowaniu zamówień uczestniczył wykwalifikowany dietetyk, który brał udział w sporządzaniu specyfikacji zamówień oraz ich realizacji i weryfikacji jadłospisów dziennych oraz planowanych na kolejne dni. Dietetyk oceniał też dostarczone posiłki pod kątem jakości, ilości oraz właściwej temperatury.

Jakie nieprawidłowości zostały wykryte?
Fot. East News/ Marcin Gadomski

 

Kleszcze najbardziej lubią tę konkretną grupę krwi. Naukowcy nie mają wątpliwości To pierwsze objawy raka krtani. Nie bagatelizuj ich

Pojawiły się pewne nieprawidłowości

Choć wiele rzeczy była zgodna z wymogami, pojawiły się pewne nieprawidłowości przy zamówieniach żywności dla pacjentów. NIK w komunikacie podkreślił, że niewłaściwie stosowano przepisy o zamówieniach publicznych zarówno w trakcie przygotowywania oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 "Niewłaściwie stosowano przepisy o zamówieniach publicznych zarówno w trakcie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Naruszenia regulacji prawnych stwierdzono przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówień, przy szacowaniu jego wartości, opisie przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert" - czytamy w komunikacie NIK.

Naruszenia w kwestii finansów

Dodajmy, że w szpitalu wojskowym nierzetelnie przeprowadzona została ocena ofert, w wyniku czego wybrano ofertę podmiotu, który powinien być odrzucony ze względu na niezgodność z warunkami zatrudnienia.

W trakcie kontroli ustalone zostało również, że w Opolskim Centrum Onkologii wydano 5 tys. zł z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami. Najwięcej naruszeń odnotowana została w Prudnickim Centrum Medycznym - na etapie przygotowania postępowania nie ustalono wartości zamówienia, w efekcie czego w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa o wartości 183, 3 tys. zł brutto. Prudnicki szpital nie wyegzekwował całości należności z tytułu naliczonej wykonawcy kary umownej za nienależyte wykonanie umowy. W związku z czym do uzyskania pozostało 27,9 tys zł.

Dodajmy, że delegatura opolska sformułowała łącznie 14 wniosków pokontrolnych. Wszystkie cztery szpitale dostosowały się do wniosków kontrolerów NIK. 

Czytaj też:

Lekarz opublikował zdjęcie nagiej pacjentki. Według szpitala to "niefortunne zdarzenie"

Masowe zatrucie w nadmorskim ośrodku. Pomocy potrzebowało 40 seniorów

Oprah Winfrey trafiła do szpitala. Wiadomo, co jej dolega